Home Tags KIZ special Preventie en informele zorg (2023)

KIZ special Preventie en informele zorg (2023)

Organisatie

In Amsterdam-Noord werken partijen samen aan de gezondheid van burgers

Het BovenIJ in Amsterdam-Noord heeft als motto ‘zorg goed voor elkaar’. Met een integrale kijk op zorg levert het ziekenhuis medisch-specialistische zorg aan patiëntengroepen in Amsterdam-Noord en omgeving. Zorg voor patiënten vindt ook plaats buiten de muren van het ziekenhuis.
Patiëntperspectief

De potentie van vaardighedentraining bij psycho-educatie voor naasten in de ggz

Het belang van naasten voor het herstelproces van mensen met een psychische aandoening is tegenwoordig onomstreden. Tegelijkertijd heeft de psychische aandoening van cliënten vaak een enorme impact op het leven van diens naasten en de relatie tussen de naasten en de cliënt. Naasten vermelden regelmatig gevoelens van rouw, schuld, schaamte, angst en depressie en worstelen met de omgang met hun dierbaren. De balans tussen draagkracht en draaglast bij naasten is vaak fragiel waardoor de interactie tussen cliënt en naasten regelmatig verstoord raakt.
Patiëntperspectief

‘Vraag bewoners in de wijk en zorgverleners wat zij nodig hebben’

Het Mobiele Gezondsheidsteam gaat met wijkbewoners met een kleine portemonnee in gesprek over gezonde voeding en wil hiermee de gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen.
Geïntegreerde zorg

De succesformule voor een gezonde leefstijl begint op school met de Gezonde School-aanpak

Het landelijke programma Gezonde School maakt samen met leerkrachten en andere medewerkers op scholen een gezonde leefstijl vanzelfsprekend voor leerlingen en studenten. Omdat een gezonde leefstijl bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en studenten. Aandacht voor gezonde voeding, voldoende slaap en hygiëne zijn onderdeel van Gezonde School. Maar ook aandacht voor roken, alcohol en drugspreventie, het voorkomen van online pesten en meer bewegen. Kinderen en jongeren die lekker in hun vel zitten, leren en ontwikkelen zich nu eenmaal beter. Zij leren gezonde keuzes te maken, voor nu en later.
Geïntegreerde zorg

KiZ special Preventie en informele zorg: Maak samen werk van een gezonde gezondheidszorg

De redactie van Kwaliteit in Zorg maakte een special over preventie en informele zorg. In de tien artikelen in deze special laten artsen, bestuurders, communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers, verpleegkundigen en onderzoekers zien hoe iedereen hiermee kan starten, bijvoorbeeld thuis, op school en in de regio. Om samen onze gezondheidszorg beter te maken en erger te helpen voorkomen.
Organisatie

Hoe verbindt preventie medisch handelen, sociaal domein en informele zorg?

In de ziekenhuizen is een omslag gaande. Waar de focus voorheen lag op het beter maken van mensen, zoeken steeds meer ziekenhuizen de verbinding met andere welzijnsorganisaties én burgers om samen te werken aan gezondheid. Dit past bij een groter paradigmashift waarin de kennisboom van Aristoteles plaatsmaakt voor een levensweb met complexe afhankelijkheden. En de noodzaak om deze afhankelijkheden aan elkaar te verbinden.
Organisatie

De kansen van gepersonaliseerde preventieve zorg via slimme technologie

Dat slimme technologie positief kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten, is niet nieuw. Vanuit het ziekenhuis wordt het vaak ingezet om patiënten met een chronische aandoening te monitoren om problemen voor te zijn. In de geestelijke gezondheidszorg en welzijn worden in toenemende mate apps ingezet waarmee cliënten geattendeerd worden op gedrag waarmee zij in de problemen kunnen komen. Slimme technologie kan ook het werk van zorgprofessionals beter organiseren door met monitoring van patiënten prioriteiten in het werk te kunnen leggen.
Organisatie

Gezonde school: wat kunnen we leren van andere landen?

Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Aangezien de gezondheid van mensen voor 80 procent wordt bepaald door omgevingsfactoren en leefstijl kunnen scholen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het gezond gedrag van kinderen, stellen Silvia de Ruiter en Goof Buijs van UNESCO chair Global Health & Education.
Organisatie

Zonnebrandcrème-campagne van VieCuri moet huidkanker voorkomen

Smeren, smeren, smeren! Die boodschap was in juni 2023 een paar dagen trending topic. Van de Nederlandse journaals tot de BBC, het Spaanse El Pais en de Zweedse omroep; de interesse in de succesvolle aanpak van de zonnebrandcrème-campagne van ziekenhuis VieCuri in Venlo-Venray was groot. Aanvragen volgden uit het hele land van gemeenten, sportverenigingen en ziekenhuizen. De doelgroep scholen was zeer positief over de campagne. VieCuri deelt de aanpak graag met binnen- en buitenland. De belangrijke boodschap naast 'smeren, smeren, smeren' is: “Heb je een goed idee? Begin!”
Organisatie

BovenJan: een kansrijke start voor integrale mentale gezondheid en passende (ggz-)zorg

Lekker dan. Ben je al jaren bezig om de kwaliteit van zorg binnen je organisatie te verbeteren en dan wordt plotseling de focus verlegd. Dan zegt het Integraal Zorgakkoord dat passende zorg ‘begint bij zelfzorg en informele zorg’. Daar sta je dan met je goeie gedrag. Wat heb je daar nog van te vinden, op te sturen, aan fijn te slijpen? Nee, een beetje zorgprofessional zit er niet op te wachten om op zijn handen te gaan zitten en te kijken hoe anderen het werk doen.