Home Tags KiZ special Verder komen met waardegedreven zorg (2020)

KiZ special Verder komen met waardegedreven zorg (2020)

Patiëntperspectief

Eerste bouwstenen beschikbaar vanuit Experiment Uitkomstindicatoren

Het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is nu bijna twee jaar op weg. Ondanks vertraging door de covid-crisis zijn de eerste bouwstenen zoals keuzehulpen, dashboards en geleerde lessen in gebruik bij de Santeon ziekenhuizen. Ook is geaccrediteerde scholing in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen van start gegaan.
Patiëntperspectief

Ervaringen van patiënten verbinden en inspireren

Een belangrijk uitgangspunt van waardegedreven zorg is waarde toevoegen voor de patiënt. Maar wat is van waarde voor de patiënt en hoe bepalen we aan welke verbeterpunten in het zorgproces we prioriteit moeten geven?
Validering en kennisdeling

VBHC: het spanningsveld tussen wetenschap en implementatie

Directe implementatie van veranderingen geeft zorgverleners energie. Maar wetenschap kost echter tijd. En als veranderingen al zijn doorgevoerd, is een wetenschappelijke analyse lastig. Continu afstemmen is een voorwaarde voor succes.
Validering en kennisdeling

Patiëntparticipatie verdient centrale rol in transitie naar waardegedreven zorg

In de afgelopen jaren heeft de regie op implementatie van waardegedreven zorg vooral in Europa gelegen. Onze verwachting is, dat ook de regie op de doorontwikkeling van waardegedreven zorg zelf meer in Europa zal liggen. Nederland kan hier een centrale rol in pakken. En patiëntparticipatie een centrale rol geven.
Ict

Intake-tool maakt zorg voor slechthorenden meer patiëntgericht

Met behulp van de ICF e-intake tool komt het domein-specifieke en algemene profiel van de patiënt met klachten over oor en gehoor goed in beeld bij de behandelaar en bij de patiënt zelf. Dit patiëntenprofiel helpt zowel bij gepersonaliseerde zorg als bij samen beslissen, en faciliteert hierdoor betere zorg.
Patiëntperspectief

Toetsen van waardegedreven zorg met de mens als motor

Waarde toevoegen start met de vraag wat relevant is voor de cliënt. De tweede vraag is wat de zorgverlener hiervoor nodig heeft. De organisatie moet in staat moet zijn om beide vragen adequaat te beantwoorden. Dan zijn we op weg naar waardegedreven zorg. Met de mens als motor.

Special KiZ: verder komen met waardegedreven zorg

Toen in 2018 ons tijdschrift KiZ online verder ging op Qruxx , ging de eerste special over waardegedreven zorg. Het is nu bijna drie jaar verder. In deze special belichten we hoe we verder zijn gekomen. In die drie jaar heeft het gedachtegoed zich namelijk enorm verspreid. Maar we signaleren ook aspecten van waardegedreven zorg die nog te weinig aandacht krijgen.
Validering en kennisdeling

Waarom we over tien jaar nog steeds over waardegedreven zorg praten

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe termen in de zorg voorbij gekomen: patiënt- of persoonsgerichte zorg, zorg op maat, uitkomstgerichte zorg en nu ook waardegedreven zorg. Wij geloven dat we over tien jaar nog steeds over waardegedreven zorg praten. Want alleen die term dekt de lading van wat we moeten doen in de zorg: waarde toevoegen.

Waardegedreven zorg: een hype of de toekomst?

Waardegedreven zorg als nieuwe stroom in het zorglandschap kent vele medestanders met ieder hun eigen belang bij deze ontwikkeling. Echt nieuw en nodig is de bijdrage die de patiënt levert aan het meetbaar evalueren van de gezondheidsbeleving. Of dit leidt tot een afname van kosten of tot het meer verantwoord laten stijgen ervan, moet gaan blijken.
Patiëntperspectief

Kees Ahaus: ‘Organiseer waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief’

Wat is waarde? Waar werk je aan bij waardegedreven zorg? Hoe kunnen we waardegedreven zorg sterker organiseren vanuit het patiëntperspectief? Drie vragen waarop Kees Ahaus inging tijdens zijn oratie op 18 december.