Home Tags KiZ thema Digitale zorg

KiZ thema Digitale zorg

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Het juiste recept voor digitale revalidatiezorg

Van zorg op afstand naar blended care is een grote stap. Want waar zorg op afstand impliceert dat we onze patiënten letterlijk op afstand zetten, schetst blended care een beeld van een nieuwe manier van zorg die patiënten juist dichterbij brengt. Blended care als nieuw recept.

Van koudwatervrees in de zorgpraktijk naar toezicht op digitale zorg na corona

Kwaliteit in Zorg vroeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wat zij zag aan digitale ontwikkelingen tijdens de covid-pandemie. Wat is de waarde van die ontwikkelingen op langere termijn? Wat zijn de risico’s en hoe gaat de inspectie daarmee om in het toezicht?
Ict

Steeds meer ziekenhuizen gaan met VIPP voor digitale zorg

Ziekenhuiszorg verandert. Met digitalisering is zorg dichtbij de patiënt te leveren zodat die minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Daarnaast maakt digitalisering de juiste informatie op de juiste plek mogelijk. Een datagedreven cultuur met slim gebruik van data ondersteunt professionals en patiënten bij diagnostiek en behandeling. De programma’s Digitale Zorg en VIPP 5 ondersteunen, stimuleren en faciliteren ziekenhuizen bij deze digitale transformatie.

Zorg op afstand ook na corona van grote meerwaarde

De zorg in Nederland maakte in 2020 grote veranderingen door. Vooral op het gebied van zorg op afstand: nieuwe initiatieven kwamen in sneltreinvaart van de grond en bestaande ideeën in een stroomversnelling. Met covid als belangrijke aanjager. De pandemie bracht ook een groot en snel groeiend draagvlak onder zorgaanbieders en patiënten met zich mee.

Vitaal digitaal

In 2016 eindigde de bijdrage over de proactieve rol van burgers, patiënten en cliënten bij patiëntveiligheid in het ‘Handboek patiëntveiligheid voor medisch specialistische zorg’ met een toekomstvisie. “Een optimale co-creatie van patiëntveiligheid in 2020, waarin de burger, cliënt en patiënt een proactieve rol vervullen als partner van zorgverleners bij patiëntveiligheid, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de maatschappij.”
Ict

Meer gebruik gezondheidsapps in ggz vergt ook ontwikkeling appwijzers

De ggz-appwijzer geeft een overzicht van verschillende apps die mensen mogelijk kunnen helpen met het verbeteren van hun psychische gezondheid. De site komt tegemoet aan de behoeften van zowel zorgvragers als zorgverleners. Deze behoeften zijn in de coronatijd nog verder toegenomen, doordat er meer apps gedownload zijn. Verdere ontwikkeling van de ggz-appwijzer is nodig om overzicht te kunnen blijven bieden in het snel groeiende aantal apps en in de snelle veranderingen die apps ondergaan.
Patiëntperspectief

GGZ in coronatijd: doorbraak videobellen, cliënten willen echt contact

De reacties in de ggz op de coronacrisis zijn divers. Er zijn berichten dat ggz-cliënten zichzelf lijken te hervinden en door de crisis nieuwe uitdagingen zien. Maar uit onderzoeken blijkt dat veel ggz-cliënten face-to-face contacten missen
Patiëntperspectief

Generieke module helpt verantwoord gebruik e-health in ggz

In juli 2019 maakte het Zorginstituut Nederland officieel bekend dat dertig kwaliteitsstandaarden voor de ggz zijn opgenomen in het Register. De generieke module e-health is er één van. In de gezondheidszorg wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van apps en digitale interventies en ook in de geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer interesse voor. Deze generieke module helpt zorgverleners verantwoord e-health te gebruiken.
Ict

Landelijk programma voor implementatie e-health: een nautische beschouwing

Koers houden is ook bij e-health projecten belangrijk. En daar hoort bij dat steeds gepeild wordt of een geplande bestemming haalbaar is, de vaarroute veilig en de vlag de lading dekt.
Ict

Norm voor gezondheidsapps stimuleert opschaling

Apps kunnen wel een uitstekend middel zijn, bijvoorbeeld om mensen te stimuleren gezonder te leven. Maar hoe scheid je het kaf van het koren? Welke app maakt waar wat wordt beloofd? Voor verdere opschaling van medische en gezondheidsapps is antwoord op deze vragen van groot belang.