Home Tags KiZ thema Implementatie

KiZ thema Implementatie

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

De volgende generatie implementatieprofessionals: onderzoeken

KiZ-redacteuren Peter van Splunteren en Barbara van der Linden spraken met early career professionals: Leah Bührman, wetenschappelijk secretaris Europees Implementatie Collaborative (EIC) en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam, Esther Bisschops, scientist practitioner academische werkplaats ’s Heeren loo en Vrije Universiteit Amsterdam en Eva de Groot, onderzoeker en adviseur bij Berenschot, team Zorg. 
Validering en kennisdeling

VBHC: het spanningsveld tussen wetenschap en implementatie

Directe implementatie van veranderingen geeft zorgverleners energie. Maar wetenschap kost echter tijd. En als veranderingen al zijn doorgevoerd, is een wetenschappelijke analyse lastig. Continu afstemmen is een voorwaarde voor succes.

Implementatie in tijden van corona

De lockdown wordt voor mij één groot implementatie-experiment als ik besluit er door mijn ‘implementatiebril’ naar te kijken. Ik vraag me af of we dingen zien gebeuren die kloppen met theorieën over succesvol implementeren. Wat kunnen we leren over implementatie van deze snelle veranderingen? En welke lessen kunnen we trekken voor de aanpak van implementatie in de toekomst?
Patiëntperspectief

Generieke module helpt verantwoord gebruik e-health in ggz

In juli 2019 maakte het Zorginstituut Nederland officieel bekend dat dertig kwaliteitsstandaarden voor de ggz zijn opgenomen in het Register. De generieke module e-health is er één van. In de gezondheidszorg wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van apps en digitale interventies en ook in de geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer interesse voor. Deze generieke module helpt zorgverleners verantwoord e-health te gebruiken.
Ict

Norm voor gezondheidsapps stimuleert opschaling

Apps kunnen wel een uitstekend middel zijn, bijvoorbeeld om mensen te stimuleren gezonder te leven. Maar hoe scheid je het kaf van het koren? Welke app maakt waar wat wordt beloofd? Voor verdere opschaling van medische en gezondheidsapps is antwoord op deze vragen van groot belang.
Financiering

De transformatie naar zinnige e-health

De e-health revolutie is onomkeerbaar. Mogelijke voordelen zijn: meer regie over je eigen gezondheid, meer zelfmanagement en verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook mogelijke nadelen: meer onrust en meer (onnodig) zorggebruik. Wanneer is een e-health initiatief kansrijk en toekomstbestendig?

Op de goede weg naar effectief implementeren

E-health-toepassingen worden vaak gezien als een oplossing voor veel gebreken in onze zorg. Ze zijn patiëntvriendelijk, maken de zorg beter en goedkoper, zijn duurzaam en vaak ook nog leuk ook om te gebruiken. Implementeren en opschalen is echter een hele uitdaging.
Ict

Landelijk programma voor implementatie e-health: een nautische beschouwing

Koers houden is ook bij e-health projecten belangrijk. En daar hoort bij dat steeds gepeild wordt of een geplande bestemming haalbaar is, de vaarroute veilig en de vlag de lading dekt.
Ict

GGZ Appwegwijzer helpt gebruikers bij zoektocht

In de appstores van Apple en Google staan honderdduizenden apps die onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid zouden verbeteren. Tussen al die apps een goed passende vinden, is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Binnen de ggz is dan ook dringend behoefte aan het vergemakkelijken van deze zoektocht. De GGZ Appwegwijzer gaat zorgvragers én zorgverleners hierbij helpen.
Validering en kennisdeling

De-implementatie van niet-gepaste zorg: experts aan het woord

In theorie lijkt het wellicht eenvoudig om te stoppen met zinloze handelingen in de zorg, de praktijk is anders. Barbara van der Linden en Tijn Kool van de KIZ-redactie spreken met drie deskundigen op het gebied van de-implementatie.