Home Tags KiZ thema Passende zorg en samen beslissen

KiZ thema Passende zorg en samen beslissen

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Patiëntperspectief

Zorgbeweging Samen Beslissen verwelkomt zeven nieuwe partners

Met de komst van zeven nieuwe partners, waaronder de verenigingen van bedrijfsartsen, apothekers, tandartsen en ggz-professionals, committeren zich nog eens 45.000 zorgprofessionals aan de zorgbeweging Samen Beslissen in de zorg. 
Patiëntperspectief

Samen beslissen moet kerntaak zorg worden

De zorg maakte dankzij covid-19 een uitzonderlijk voorjaar door. Er gebeurden veel mooie dingen, maar het werd heel duidelijk dat samen beslissen en goede communicatie veel centraler moeten staan in onze zorg dan nu het geval is. Om samen beslissen als innovatie te laten slagen is het nodig dat we het als kerntaak in plaats van sluitpost van het vakmanschap in de zorg gaan zien. En dat we er met z’n allen naar gaan handelen.
Validering en kennisdeling

Regeldruk: van regelreflex naar spiegelreflex

Achter discussies rond het schrappen van regels schuilt een breder debat dat gevoerd moet worden om regeldruk het hoofd te bieden. Dit debat gaat over de vragen: wat is regeldruk nu eigenlijk, wat is goede kwaliteit van zorg en wat zijn beter passende regels?
Organisatie

Bernhoven leert handelingen laten

Afgelopen juni publiceerden IQ healthcare en V&VN de ‘Beter-laten-lijst. Deze lijst draagt in Ziekenhuis Bernhoven bij aan het inzicht in het belang van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap.

VWS wil de beste uitkomst voor de individuele patiënt

Het ministerie van VWS kiest voor het afbouwen van zorg die niet-effectief is. Hoe wil het ministerie dit de-implementeren stimuleren? Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve zorg, legt het uit.
Validering en kennisdeling

Van machteloze zorg naar een goed gesprek

Jarenlang dwaalde Anne-Marie de Ruiter door de zorg, waar zij telkens als een hete aardappel werd doorgeven. Hoewel iedere zorgverlener het beste met haar voor had, waren veel consulten en behandelingen onnodig. In dit artikel zet zij uiteen hoe het anders had gekund.
Financiering

VGZ werkt met zorgaanbieders aan Zinnige Zorg

De zorgverzekeraar heeft de taak om de zorg ook op de langere termijn toegankelijk te houden voor iedereen. VGZ gelooft dat dit kan met Zinnige Zorg. Daarbij gaan betere zorg en betaalbaarheid hand in hand. Zorgaanbieders leren ons hierbij wat betere zorg is. Hoe de zorg anders kan vanuit het standpunt van de zorgverzekeraar
Validering en kennisdeling

GGz Breburg stopt met separeren

Het ophouden met niet-effectieve zorg die de patiënt mogelijk schaadt, krijgt steeds meer aandacht in de curatieve zorg. In de GGZ bestaat de discussie al lang. Separeren van cliënten wordt vaak gezien als onnodig en schadelijk. Toch gebeurt het nog vaak. Er zijn ook instellingen die niet meer separeren. Aan het woord is Sandra Vos, psychiater en directeur Behandelzaken van GGZ Breburg. Deze instelling loopt voorop bij deze verandering.

Less is more: een overzicht van initiatieven

Op veel plekken in Nederland zijn onderzoeken en programma's gestart om een einde te maken aan niet-effectieve zorg. Een overzicht.
Validering en kennisdeling

De-implementatie van niet-gepaste zorg: experts aan het woord

In theorie lijkt het wellicht eenvoudig om te stoppen met zinloze handelingen in de zorg, de praktijk is anders. Barbara van der Linden en Tijn Kool van de KIZ-redactie spreken met drie deskundigen op het gebied van de-implementatie.