Home Tags KiZ thema Passende zorg en samen beslissen

KiZ thema Passende zorg en samen beslissen

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Ict

Intake-tool maakt zorg voor slechthorenden meer patiëntgericht

Met behulp van de ICF e-intake tool komt het domein-specifieke en algemene profiel van de patiënt met klachten over oor en gehoor goed in beeld bij de behandelaar en bij de patiënt zelf. Dit patiëntenprofiel helpt zowel bij gepersonaliseerde zorg als bij samen beslissen, en faciliteert hierdoor betere zorg.
Patiëntperspectief

Samen beslissen moet kerntaak zorg worden

De zorg maakte dankzij covid-19 een uitzonderlijk voorjaar door. Er gebeurden veel mooie dingen, maar het werd heel duidelijk dat samen beslissen en goede communicatie veel centraler moeten staan in onze zorg dan nu het geval is. Om samen beslissen als innovatie te laten slagen is het nodig dat we het als kerntaak in plaats van sluitpost van het vakmanschap in de zorg gaan zien. En dat we er met z’n allen naar gaan handelen.
Patiëntperspectief

Kees Ahaus: ‘Patiënt betrekken bij waardegedreven zorg blijft uitdaging’

Er zijn de afgelopen jaren stappen gemaakt in de betrokkenheid, het engagement en de participatie van patiënten. Er komen steeds meer keuzehulpen voor samen beslissen. Toch zijn er nog grote uitdagingen op de weg naar patiëntenparticipatie. Hoogleraar Kees Ahaus benoemt ze.

Het patiëntenperspectief in bemoeizorg

Bemoeizorg is de algemene benaming voor een specifieke methodiek om sociaal kwetsbare mensen te signaleren en hulp te bieden. De methodiek stelt de cliënt in het middelpunt, want zonder aansluiting bij de leefwereld van de cliënt is de hulpverlening kansloos. Misschien een eyeopener voor andere ggz-sectoren?

De patiënt betrekken bij zorg en onderzoek

Anno 2019 bestaan er veel verschillende manieren om de patiënt te betrekken bij  de uitvoering van de zorg en bij kwaliteitsverbetering.

Experience-based co-design (EBCD)

Vernieuwend aan de EBCD-benadering is dat patiënten én zorgverleners gedurende alle fasen van het project actief worden betrokken en actief samenwerken. EBCD biedt mogelijkheden om de leefwereld en het verhaal van de patiënt binnen de zorg meer centraal te stellen.

Samen werken aan betere zorg met EBCD

Experience-based co-design (EBCD) stelt de relatie tussen zorgverlener en patiënt centraal. Het is een bewezen succesvolle methodiek voor kwaliteitsverbetering

Optimaal gebruik maken van citizen science

Citizen science betrekt het publiek bij wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kan dat onderzoek beter inspelen op de vragen en behoeften van bijvoorbeeld patiënten in gezondheidsonderzoek. Verschillende instituten denken na over de meest optimale manier. Een overzicht.

Beoordelingscriteria voor instrumenten Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg werkt met een eigen kwaliteitskader waarin de ervaring van de cliënt echt centraal staat. Om die ervaring te meten, is een waaier aan instrumenten ontwikkeld. Instellingen kunnen daaruit kiezen welke vragenlijsten ze willen gebruiken voor hun onderzoek naar cliëntenervaringen. Om de kwaliteit te handhaven, zijn beoordelingscriteria en een beoordelingsprocedure opgesteld.

Het meten van cliëntervaringen in de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg werkt met een zorgvuldig opgezet en voorbereid kwaliteitskader. Het richt zich op wat de cliënt nodig heeft om zo volwaardig mogelijk te leven.