Home Tags KiZ thema Patiëntveiligheid

KiZ thema Patiëntveiligheid

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Organisatie

Tracer Pri meet kwaliteit rechtstreeks op de werkvloer

Ziekenhuizen kunnen niet meer zonder prospectieve risicoanalyses. Het nadeel is dat ze veel tijd vragen van zorgprofessionals. Die zitten er niet op te wachten om na een lange werkdag nog een risicoanalyse uit te voeren. De oplossing: een Pri op de werkvloer

Van uitstel zorg komt afstel en dat is soms maar goed ook

De zorg heeft de afgelopen maanden op haar grondvesten geschud. Overvolle IC’s, afdelingen vol met covid-patiënten en geworstel met beschermingsmiddelen, in het bijzonder in de ouderenzorg. Tegelijkertijd konden of durfden patiënten niet meer naar hun huisarts of ziekenhuis. Dus explodeerden de e-consulten en het videobellen. En waren de wachtkamers bij de huisarts en de poliklinieken leeg. Bezorgde stemmen over stuwmeren van uitgestelde zorg volgden. Is deze zorg wel terecht?

VWS stelt subsidie beschikbaar voor Safety-II

ZonMw heeft in november 2019 in opdracht van het ministerie van VWS het programma Safety-II en veiligheidsergonomie opgesteld. Dit biedt het kader voor subsidieoproepen rond het onderwerp Safety II in ziekenhuizen.

Patient safety-II: Safety first ‘tot aan de maan en terug’

Gezondheidszorgsystemen en hun veiligheid staan wereldwijd onder de aandacht. Zeker nu wij als burgers samen met zorgverleners in de ban zijn van een wereldwijde infectiebestrijding en -preventie.

Safety-II implementeren in zorginstellingen

De term ‘Safety-II’ wordt steeds vaker gehoord. Toch is nog maar weinig bekend over hoe dit nieuwe denken over kwaliteit en veiligheid te implementeren is in zorginstellingen. Ilona van Es, Fleur Mutsaerts en Nikki Damen, adviseurs Kwaliteit & Veiligheid in respectievelijk Amphia te Breda en het ETZ te Tilburg, geven hun visie op Safety-II.

MediRisk: Safety-II vraagt om mindshift

Nu het gedachtegoed van Safety -II in steeds ziekenhuizen onderschreven wordt, kloppen ook andere sectoren aan onze deur. Wij hebben de kans om als ziekenhuizen voorop te gaan lopen.

FRAM-methode zet theorie en praktijk naast elkaar

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg zet de FRAM-methode in om het proces van overmatig bloedverlies na een bevalling in kaart te brengen zoals dit op de werkvloer verloopt.

Monitor Patiëntveiligheid combineert Safety-I en Safety-II

Het onderzoeksprogramma ‘Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022’ combineert een Safety-I en Safety-II benadering. Dit artikel beschrijft waarom het van belang is om deze twee principes te combineren door enerzijds de zorggerelateerde schade bij patiënten te monitoren en tegelijkertijd te kijken naar wat er geleerd kan worden van wat er goed gaat in de dagelijkse praktijk.

Van Safety-I tot Safety-III

Safety-I heeft ons veel gebracht, maar niet genoeg. Safety-II is een belangrijke stap vooruit, maar we zijn er nog niet. Hub Wollersheim volgt het pad van Safety-I naar Safety-III.

Mangomoment: met een klein gebaar naar warmere zorg

We moeten de persoonsgerichtheid van de zorg verhogen, dat staat buiten kijf. Hoe we dat moeten doen op een manier die weinig extra tijd en middelen vraagt? Daar kunnen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties wel inspiratie voor gebruiken.