Home Tags KiZ thema Patiëntveiligheid

KiZ thema Patiëntveiligheid

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Organisatie

Treant verbeterde met FRAM-methodiek patiëntveiligheid én gegevensoverdracht

Treant past bij het leren en verbeteren steeds meer het gedachtengoed van Safety-II toe. Het toepassen van een FRAM-analyse op een complex zorgproces is als positief ervaren: zorgprofessionals keken vanuit een ander perspectief naar de eigen werkzaamheden en de samenwerking met andere disciplines. Ze kwamen hierdoor met verbetervoorstellen die daadwerkelijk nuttig zijn voor de praktijk en draagvlak hebben bij de mensen op werkvloer.
Geïntegreerde zorg

Hoe anders verantwoorden kwaliteit van zorg ten goede komt

Centraal in het denken over Safety-II staat het bevorderen van veerkracht van zorgpraktijken. Om dit te bereiken, is het van belang om processen van onderlinge feedback en reflectie binnen en tussen teams, ook wel ‘horizontale verantwoording’ genoemd, te versterken. Dat blijkt uit het project Ruimte voor Veerkracht.
Patiëntperspectief

KiZ Special: Safety-II, een nieuw perspectief op patiëntveiligheid

Het is alweer twee jaar geleden dat de redactie Kwaliteit in Zorg een special uitbracht over Safety-II, een nieuw perspectief op leren van de complexe praktijk van patiëntveiligheid. Deze benadering gaat niet over het zeker waardevolle oorzakenonderzoek na incidenten zoals in Safety-I, maar over leren door reflectie, bijvoorbeeld in dialoogsessies, en aanpassingsvermogen vanuit een positieve insteek. Nu het Safety-II gedachtegoed steeds meer wordt toegepast en aandacht krijgt in Nederlandse zorginstellingen, werd het hoog tijd voor een nieuwe KiZ special over dit thema.
Patiëntperspectief

Tijd voor Verbinding: De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen

Door gezamenlijk te reflecteren op de kwaliteit en veiligheid van zorg, te bespreken wat er al goed gaat en wat er beter kan en hier ook daadwerkelijk verbeterstappen in zetten wil Tijd voor Verbinding de patiëntveiligheid vergroten.
Organisatie

Safety-II en actieonderzoek gaan hand in hand

Het UMC Utrecht startte in 2021 een actieonderzoek naar het vergroten van de veiligheid van overplaatsingen van patiënten van de derdelijns NICU naar een perifeer ziekenhuis dichter bij huis. Er werd een lerende cultuur gecreëerd, er kwam consensus tussen de verschillende ziekenhuizen en ouders werden betrokken.
Organisatie

Freedom in a Frame: Zet zorgprofessionals centraal bij procesverbetering

De hoeveelheid regels en richtlijnen in de zorg kan beklemmend werken voor professionals. Door te kijken naar hun behoeftes, zoals in de Freedom in a frame aanpak, ervaren zij meer autonomie en kunnen zij hun kennis en kunde beter inzetten. Dit zorgt voor een beter proces.
Organisatie

Een rechtvaardige cultuur in zorginstellingen: wat is er nodig en waar liggen uitdagingen?

Wat is er nodig voor de ontwikkeling van een rechtvaardige cultuur in de praktijk? Tegen welke uitdagingen lopen zorgorganisaties aan? We hebben drie ggz-instellingen en twee ziekenhuizen bereid gevonden ons te laten meekijken met hun initiatieven om de ontwikkeling van een rechtvaardige cultuur te bevorderen.
Organisatie

Tracer Pri meet kwaliteit rechtstreeks op de werkvloer

Ziekenhuizen kunnen niet meer zonder prospectieve risicoanalyses. Het nadeel is dat ze veel tijd vragen van zorgprofessionals. Die zitten er niet op te wachten om na een lange werkdag nog een risicoanalyse uit te voeren. De oplossing: een Pri op de werkvloer

Van uitstel zorg komt afstel en dat is soms maar goed ook

De zorg heeft de afgelopen maanden op haar grondvesten geschud. Overvolle IC’s, afdelingen vol met covid-patiënten en geworstel met beschermingsmiddelen, in het bijzonder in de ouderenzorg. Tegelijkertijd konden of durfden patiënten niet meer naar hun huisarts of ziekenhuis. Dus explodeerden de e-consulten en het videobellen. En waren de wachtkamers bij de huisarts en de poliklinieken leeg. Bezorgde stemmen over stuwmeren van uitgestelde zorg volgden. Is deze zorg wel terecht?

VWS stelt subsidie beschikbaar voor Safety-II

ZonMw heeft in november 2019 in opdracht van het ministerie van VWS het programma Safety-II en veiligheidsergonomie opgesteld. Dit biedt het kader voor subsidieoproepen rond het onderwerp Safety II in ziekenhuizen.