Home Tags KiZ thema Preventie

KiZ thema Preventie

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Geïntegreerde zorg

Kan thuismonitoring zorgkosten verminderen?

Thuismonitoring maakt het mogelijk om achteruitgang van ziekte vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Maar vermindert het ook het aantal ziekenhuisbezoeken en leidt het tot meer gezondheid? En is het wel kosteneffectief?