Home Tags KiZ thema Waardegedreven zorg

KiZ thema Waardegedreven zorg

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Meten van uitkomsten en kosten

KiZ special Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg: tijd voor de patiënt geeft ruimte voor verbetering, maar wie deelt de lakens uit?
Meten van uitkomsten en kosten

Hoe goed is mijn zorginstelling?

Keuze-informatie voor het beste ziekenhuis of revalidatiecentrum is door corona relevanter dan ooit. Volgens schatting van de NZa wachten nog steeds tussen de 100.000 en 200.000 patiënten op een behandeling door uitgestelde zorg. Voor patiënten is het belangrijk om te weten wat de wachttijden zijn per ziekenhuis en in welk ziekenhuis of revalidatiecentrum ze het beste terecht kunnen voor een behandeling of operatie.
Patiëntperspectief

Waarde voor de patiënt door regie bij de huisarts

Door een toename van hartritmestoornissen in de populatie is er de laatste jaren sprake van een progressieve zorgvraag binnen het samenwerkingsverband Hartnet Noord-Nederland. In dit samenwerkingsverband werken huisartsen via de Groninger Huisartsen Coöperatie en Huisartsen Zorg Drenthe samen met de tweede- en derdelijns ziekenhuizen in de regio Groningen en Drenthe.
Organisatie

Gluren bij de buren

Hoe een cursus over waardegedreven zorg verschillende centra bij elkaar een kijkje in de zorg gaf.
Organisatie

Samen op weg naar de veiligste zorg in 2030

De kwaliteit van de zorg in Nederland staat in de top 5 van de wereld. Toch blijkt uit de cijfers over vermijdbare schade in de zorg dat er nog veel vooruitgang te boeken is. Zorgmedewerkers zijn er zelf ook van overtuigd dat er op het gebied van patiëntveiligheid nog veel te verbeteren valt. Ondanks alle inzet, betrokkenheid en motivatie van zorgpersoneel, wetenschappers, verzekeraars, beroeps- en belangenverenigingen, fabrikanten en overheid, werken de partijen nog steeds langs elkaar heen.
Organisatie

Zonder verpleegkundigen geen waardegedreven zorg

Verpleegkundigen zijn terug te vinden in alle lijnen en lagen van zorgorganisatie. Desondanks worden ze nog (te) vaak niet betrokken bij ontwikkelingen of veranderingen in de zorg waaronder waardegedreven zorg.
Meten van uitkomsten en kosten

Dankzij PEM kunnen ziekenhuizen patiëntervaringen uitwisselen en vergelijken

Steeds meer topklinische en algemene ziekenhuizen stappen over op de Patiëntervaringsmonitor (PEM), een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van internationaal onderzoek. Met deze methodiek is het mogelijk om patiëntervaringen te benchmarken met andere ziekenhuizen, wat de zorg verbetert.
Patiëntperspectief

Eerste bouwstenen beschikbaar vanuit Experiment Uitkomstindicatoren

Het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is nu bijna twee jaar op weg. Ondanks vertraging door de covid-crisis zijn de eerste bouwstenen zoals keuzehulpen, dashboards en geleerde lessen in gebruik bij de Santeon ziekenhuizen. Ook is geaccrediteerde scholing in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen van start gegaan.
Patiëntperspectief

Toetsen van waardegedreven zorg met de mens als motor

Waarde toevoegen start met de vraag wat relevant is voor de cliënt. De tweede vraag is wat de zorgverlener hiervoor nodig heeft. De organisatie moet in staat moet zijn om beide vragen adequaat te beantwoorden. Dan zijn we op weg naar waardegedreven zorg. Met de mens als motor.

Special KiZ: verder komen met waardegedreven zorg

Toen in 2018 ons tijdschrift KiZ online verder ging op Qruxx , ging de eerste special over waardegedreven zorg. Het is nu bijna drie jaar verder. In deze special belichten we hoe we verder zijn gekomen. In die drie jaar heeft het gedachtegoed zich namelijk enorm verspreid. Maar we signaleren ook aspecten van waardegedreven zorg die nog te weinig aandacht krijgen.