Home Tags KiZ thema Werken in de zorg

KiZ thema Werken in de zorg

Naar alle artikelen van de redactie van Kwaliteit in Zorg

Organisatie

Jos de Blok: ‘Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces’

Dat het anders moet in de zorg om voldoende personeel te hebben om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, is duidelijk, maar hoe? Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, vindt dat er met name een verschuiving van cure naar preventie nodig is. En minder bureaucratie. “Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces.”
Organisatie
De Veranderaanpak, NVZ,

Groeiend gebrek aan personeel noopt tot scherpe keuzes en gericht beleid

Beschikbaarheid van zorgpersoneel is de grote beperkende factor in de Nederlandse zorg. En dat zal de komende decennia niet veranderen. Meer nog dan financiële middelen, noopt de schaarste aan mensen ons tot het maken van scherpe keuzes in de zorg en beleid om de situatie beheersbaar te houden. Dat vergt onder andere fiscale maatregelen, aandacht voor de balans tussen werk en privé en een selectieve inzet op arbeidsmigratie.
Organisatie

‘Flightsimulator voor de zorg’ vergroot begeleidingscapaciteit

Het Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple Motion Media werken aan een ‘flightsimulator voor de zorg’. Hiermee kunnen studenten op een innovatieve manier zorghandelingen oefenen: het Virtual Learning Lab. Studenten zijn zo sneller en beter voorbereid op stages, zonder dat het beslag legt op de beperkte begeleidingscapaciteit bij de zorginstellingen. Een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het opleiden in de zorg.
Organisatie

De robot zorgt samen met de mens, niet in plaats van

Gedreven door het steeds nijpender wordende personeelstekort investeren organisaties in de gezondheidszorg in robots en andere technologische oplossingen. Zeehondje Paro is een graag geziene gast in veel ouderenzorg-instellingen, en zorgrobot Zora assisteert bij lessen in lichamelijke beweging. Wat robottechnologie anders maakt dan vorige generaties van technologische vernieuwing is dat er een sociale interactie plaatsvindt tussen de robot en de cliënt – en dit was tot nu toe bij uitstek het domein van de mens. Tegelijkertijd maken de sociale vaardigheden van de huidige generatie robots ze juist ook geschikt om in te zetten in de zorg. En gaan zij het arbeidsmarktprobleem oplossen?
Organisatie

E-health als oplossing voor de overspannen zorgarbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt van de gezondheidszorg staat sterk onder druk. De immer stijgende zorgvraag als gevolg van de bevolkingssamenstelling, in combinatie met de krapte en hoge uitval op de arbeidsmarkt leiden onherroepelijk tot problemen in de gezondheidszorg. De COVID-19 crisis heeft de reeds hoge werkdruk verder doen toenemen, en het effect hiervan in de vorm van het inhalen van uitgestelde zorg, neemt voorlopig niet af. Veel mensen zien e-health als een belangrijke oplossing voor de problemen op de arbeidsmarkt door doelmatigere zorgprocessen. Is e-health een belangrijk medicijn voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg?
Organisatie

Samenwerking in de regio Rijnmond: ‘Als we niets doen gaat het helemaal mis’

Veel mensen denken dat het oplossen van je arbeidsmarktprobleem betekent vechten om het schaarse personeel in de regio. En dus voor de neus van je collega-instellingen schaarse werknemers wegkapen. Niets van dat alles in de regio Rijnmond. Hier staat samenwerken centraal bij het oplossen van het arbeidsmarktprobleem. Een interview met  Jacqueline Stuurstraat, directeur van deRotterdamseZorg
Organisatie

Het belang van goed werkgeverschap: De casus Deventer Ziekenhuis

Goed werkgeverschap is cruciaal in de strijd tegen arbeidsmarkttekorten. Het Deventer Ziekenhuis is door hun medewerkers al twee keer beoordeeld als Beste werkgever (World-class Workplace). Waarom? Dat vertellen ze hieronder.
Organisatie

KiZ special: Veerkrachtige zorgprofessionals

Het toenemende tekort aan zorgpersoneel en de extreem zware omstandigheden van de coronacrisis zorgen voor uitputting, stress, slaapproblemen en burn-out bij zorgprofessionals. Het water staat ze aan de lippen. Een hoog ziekteverzuim is het gevolg en dit vraagstuk ligt op de tafels van menig managementteams en bestuurders. We zien nog niet direct een uitweg, dus besloten we om over belastbaarheid, welzijn van personeel en veerkracht het thema te maken van deze KiZ-special.
Organisatie

De call for action voorbij

Wat is nodig voor bevlogen medewerkers, hoe kunnen de energiebronnen in het werk bijdragen aan bevlogenheid, moeten we naast de aandacht voor de veerkracht van het individu niet overgaan tot lokaal herontwerp van zorgprocessen? En wat zijn lopende initiatieven als het gaat om veerkracht en belastbaarheid? Dat en meer kwam aan bod tijdens een bijeenkomst van de NFU over de veerkrachtige professional. 
Organisatie

De drie-vragen-methode: vermindering van emotionele belasting van verpleegkundigen tijdens covid-19

Annemarie de Vos, projectleider verpleegkundig leiderschap en wetenschap, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, en Cindy de Bot, docent verpleegkunde en senior onderzoeker, Avans Hogeschool, sprongen tijdens de eerste coronagolf bij in respectievelijk IC- en thuiszorg. Zij ervoeren daar de enorme impact van het werken tijdens de crisisperiode op de emotionele belasting van zorgpersoneel. Ze onderzochten of de 'drie-vragen-methode' een effectief hulpmiddel is om elkaars emotionele welbevinden in de gaten te houden.