Home Tags KiZ

KiZ

Geïntegreerde zorg

Passende zorg is Levensloopzorg: een blauwdruk voor implementatie van waardegedreven zorg

Met de slogan ‘Zorg van waarde’ startte het Leids Universitair Medisch Centrum in 2020 de implementatie van waardegedreven zorg. De principes hiervan kunnen als een formule tegen elkaar worden uitgezet. Een integrale aanpak maakt verbanden tussen de elementen zichtbaar en de effecten van implementatie op meerdere niveaus wetenschappelijk meetbaar.
Patiëntperspectief

Vijf uitdagingen voor samen beslissen in de ouderenzorg

De focus op passende zorg van het ministerie van VWS benadrukt het belang om goed aan te sluiten bij de situatie en de wensen van ouderen gericht op een betere kwaliteit van leven. Niet vanzelfsprekend ‘meer’ doen, niet vanzelfsprekend ‘minder’ doen, wel mogelijk vaker ‘anders’ doen. Samen beslissen wordt gezien als een belangrijke manier van gespreksvoering om samen met de oudere te komen tot deze passende zorg. Er zijn echter uitdagingen te signaleren.
Patiëntperspectief

KiZ special Samen beslissen | Naar meer bewuste onbekwaamheid

Samen beslissen vormt een belangrijke basis voor de transformatie die de zorg moet ondergaan. Het is een blijvertje in de zorg en is dus ook voor de redactie van Kwaliteit in Zorg (KiZ) een terugkerend thema met deze nieuwe special: waar staan we met samen beslissen en wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de huidige samenleving?

De weerbarstige praktijk van samen beslissen

Ellen Driever heeft veel onderzoek naar samen beslissen gedaan en promoveerde op dit onderwerp. Sinds een half jaar werkt ze als arts-assistent in opleiding tot kinderarts. "In de praktijk merk ik dat ik regelmatig bewust onbekwaam ben in samen beslissen. Het is veel moeilijker om het toe te passen, dan om het te analyseren of om erover te schrijven. Als ik overtuigd ben dat dit de beste behandeling is voor het kind, wil ik zo graag sturen naar één behandeling. In die situatie geef ik weinig ruimte voor de wensen van de ouders en het kind."

Toolkits Samen Beslissen in de ggz: co-creatie met cliënten en naasten

Uit verschillende peilingen blijkt dat samen beslissen leeft en tot op zekere hoogte wordt toegepast in de ggz. Tegelijkertijd verschillen de percepties van cliënten en ggz-professionals over hoe het staat met samen beslissen. Dit gaat vooral over het expliciet maken welke beslissingen samen genomen worden en over het inzichtelijk maken van behandelopties met voor- en nadelen. MIND en Akwa GGZ ontwikkelden Toolkits Samen Beslissen om hierbij te ondersteunen. In dit artikel wordt stilgestaan bij het ontwikkelproces, de toolkits, ontvangst in de praktijk en wensen voor de toekomst.

Richtlijnen voor zorg op maat: de opmaat voor samen beslissen

Richtlijnen bevatten algemeen bruikbare aanbevelingen maar zijn zelden dwingend. Ze gaan uit van de gemiddelde patiënt met een bepaalde ziekte of klacht. In de praktijk hebben zorgverleners te maken met een grote variatie aan patiënten, jong en oud, met en zonder comorbiditeit, met wisselende vaardigheden op gebied van taal en gezondheid, en bovendien uiteenlopende wensen en verwachtingen. Hoe kunnen richtlijnen bijdragen aan zorg op maat en samen beslissen?

Hoe samen beslissen passende zorg versterkt

In dit interview spreekt KiZ met samen beslissen-experts. Zij geven elk vanuit een eigen perspectief - van patiënt, zorgverlener, overheid en zorgorganisatie - hun visie op de toekomst van samen beslissen, waarom de verbinding met zorguitkomsten cruciaal is en hoe het passende zorg versterkt.
Patiëntperspectief

KiZ Special: Safety-II, een nieuw perspectief op patiëntveiligheid

Het is alweer twee jaar geleden dat de redactie Kwaliteit in Zorg een special uitbracht over Safety-II, een nieuw perspectief op leren van de complexe praktijk van patiëntveiligheid. Deze benadering gaat niet over het zeker waardevolle oorzakenonderzoek na incidenten zoals in Safety-I, maar over leren door reflectie, bijvoorbeeld in dialoogsessies, en aanpassingsvermogen vanuit een positieve insteek. Nu het Safety-II gedachtegoed steeds meer wordt toegepast en aandacht krijgt in Nederlandse zorginstellingen, werd het hoog tijd voor een nieuwe KiZ special over dit thema.
Patiëntperspectief

Tijd voor Verbinding: De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen

Door gezamenlijk te reflecteren op de kwaliteit en veiligheid van zorg, te bespreken wat er al goed gaat en wat er beter kan en hier ook daadwerkelijk verbeterstappen in zetten wil Tijd voor Verbinding de patiëntveiligheid vergroten.
Organisatie

Treant verbeterde met FRAM-methodiek patiëntveiligheid én gegevensoverdracht

Treant past bij het leren en verbeteren steeds meer het gedachtengoed van Safety-II toe. Het toepassen van een FRAM-analyse op een complex zorgproces is als positief ervaren: zorgprofessionals keken vanuit een ander perspectief naar de eigen werkzaamheden en de samenwerking met andere disciplines. Ze kwamen hierdoor met verbetervoorstellen die daadwerkelijk nuttig zijn voor de praktijk en draagvlak hebben bij de mensen op werkvloer.