Home Tags KiZ

KiZ

Organisatie

Nieuwe KiZ special: Werken in netwerken

Werken in netwerken… het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: samenwerken rondom patiëntengroepen, samenwerken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, samen uitwisselen en leren… wie is er anno nu níet verbonden aan een netwerk of deelnemer aan een samenwerkingsverband? In deze special geeft de redactie van Kwaliteit in Zorg beschouwingen over, goede voorbeelden van en randvoorwaarden voor werken in netwerken.
Organisatie

De zorg vernetwerkt. In gesprek met Marius Buiting

We worden steeds ouder en chronische aandoeningen stapelen zich. Nu burgers zich bovendien geëmancipeerd hebben door de brede toegang tot onderwijs en informatie via bijvoorbeeld internet en epd’s, wordt van de organisatie van zorg iets anders verwacht. Oude structuren van doorontwikkelde organisaties die gericht zijn op zelfbehoud, verantwoording en efficiëntie voldoen niet meer: de vernetwerking zal daarom onherroepelijk doorzetten, aldus Marius Buiting.

‘De bedoeling is dat elke patiënt zorg op de juiste plek krijgt, met een optimale kwaliteit’

Weet mijn huisarts dat ik medicijnen heb gekregen van de cardioloog? Moet ik nu echt een uur rijden voor een consult met een specialist in een academisch ziekenhuis? En stemt mijn fysiotherapeut zijn behandeling af met mijn chirurg? Zomaar wat vragen waar patiënten dagelijks tegenaan lopen. In het hele land werken zorgprofessionals samen met en voor patiënten om de zorg te verbeteren. Hoe? Door te werken in netwerken.

Werken in effectieve netwerken voor gebruik van kennis uit onderzoek

Maatschappelijke kennisbenutting van onderzoek en innovatie staat hoog op de agenda. Duurzame samenwerkingsverbanden zijn daarvoor cruciaal. Maar hoe weet je of de samenwerking daadwerkelijk leidt tot effectief gebruik van kennis uit onderzoek in praktijk, beleid en onderwijs? ZonMw is als gebruiksgerichte onderzoeksfinancier zeer benieuwd naar het antwoord op deze vraag en zoekt uit ‘wat, hoe en waarom werkt’ in netwerken.

Leren in netwerken

Leren is ontmoeten en elkaar spreken. Juist in de ontmoeting met anderen ontstaat de ruimte om uit te wisselen, te begrijpen en daarmee het proces om je gedachtes, ideeën en overtuigingen bij te stellen of aan te passen. In een netwerk met allerlei verschillende mensen die zich bezig houden met implementeren en veranderen, kan je ontmoetingen vinden en ze creëren; kan je leren. Misschien is leren in netwerken daarom wel de manier om te implementeren en op te schalen…

Evalueren van integrale netwerkpsychiatrie

Mensen met een zorgindicatie ernstige psychiatrische aandoening ervaren gedurende lange tijd een complexe kluwen aan psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet meer te ontwarren is wat welke problematiek in stand houdt. Om de kwaliteit van de samenwerking in het netwerk te evalueren is er in de wijk Ruwaard in Oss onderzoek gedaan naar de onderlinge samenwerking voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Validering en kennisdeling

Vijf internationale lessen van corona voor de langdurige zorg

Het coronavirus heeft de langdurige zorg in binnen- en buitenland het afgelopen anderhalf jaar hard getroffen. De vraag of Nederland daarbij effectief heeft gehandeld in vergelijking met andere landen is lastig te beantwoorden. De sterfte- en infectiecijfers zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Elk land omschrijft de langdurige zorg op een eigen manier en de registraties verschillen sterk. We kunnen wel iets zeggen over de maatregelen die overal zijn genomen en de lessen die we daaruit kunnen trekken over hoe in de toekomst beter om te gaan met epidemieën of pandemieën.

Implementation knowledge as a solution for healthcare challenges

To ensure that implementation knowledge is more widely used in the Netherlands, the NIC (Netherlands Implementation Collective) was launched during the first European Implementation Event (EIE). According to Secretary-General of the Dutch Ministry of Health, Erik Gerritsen, the use of implementation knowledge can provide solutions for a large number of challenges in healthcare, such as resistance to change and the looming shortage of health care workers.

Implementatiekennis als oplossing voor uitdagingen in de gezondheidszorg

Om ervoor te zorgen dat implementatiekennis breder wordt verspreid in Nederland, is tijdens het eerste Europese Implementatie Event (EIE) het Nederlands Implementatie Collectief opgericht. Het gebruik van implementatiekennis kan volgens toenmalig Secretaris-Generaal van VWS Erik Gerritsen een oplossing zijn voor een groot aantal uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de weerstand tegen verandering en het dreigende personeelstekort.

Keynote David Chambers: kansen van implementatieonderzoek in de zorg

David Chambers is adjunct-directeur bij Implementation Science in the Office of the Director in the Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS) van het National Cancer Institute (NCI). Tijdens zijn keynote op EIE spreekt hij over het traceren van vooruitgang van implementatieonderzoek in de gezondheidszorg en de huidige kansen en prioriteiten voor verder werk op dit terrein.