Home Tags Linnean

Linnean

Organisatie

Zo geeft LUMC’s schedelbasiscentrum waardegedreven zorg vorm

In het schedelbasiscentrum van het LUMC is men volop bezig met waardegedreven zorg. Behalve een maandelijks, multidisciplinair overleg kijken ze hoe ze onder andere PROMs het beste kunnen inzetten en hebben ze een AI-tool die ondersteunt bij het gebruik van PREMs.
Patiëntperspectief
Financiering

Deelsessie Linnean: Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging

Het Linnean-initiatief hield eind september ter ere van Linnean 5 jaar een deelsessie over waardegedreven zorg en de bekostiging. Lees en bekijk het verslag van die bijeenkomst.
Patiëntperspectief

‘Train gebruikers in de toepassing van PROMs en betrek ze vanaf het begin’

Door gebruik te maken van PROMs gaat de aandacht direct naar de juiste gebieden. Meer problemen worden door de zorgprofessionals herkend en bespreekbaar gemaakt. PROMs geven bovendien een efficiënter consult. Dat stelt psycholoog-onderzoeker Maud van Muilekom in een webinar van het Linnean Initiatief over PROMs. 
Organisatie

Quickscan helpt focussen op alle domeinen van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg gaat verder dan het meten van uitkomsten. Om multidisciplinaire teams te ondersteunen, heeft Linnean de ‘Quickscan Waardegedreven Zorg’ mee helpen ontwikkelen. Een tool die zorgprofessionals en hun teams laat zien waar ze staan en waar verbeteringen op de zeven domeinen van waardegedreven zorg mogelijk zijn.
Organisatie
De Veranderaanpak, NVZ,

Hoe waardegedreven zorg kan worden ingebed in de organisatie

Waardegedreven zorg vraagt om een organisatorische transitie. Paul van der Nat, Michèle van der Kemp en Maarten Koomans creëren in samenwerking met Linnean een taal die zorginstellingen helpt na te denken over aandoeningsgerichte organisatievormen. 
Organisatie

Stap 1 van waardegedreven zorg: begin

Waardegedreven zorg vraagt in veel gevallen een verandering waarbij een zorgteam steeds meer focust op waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Het Linnean initiatief ontwikkelde een leidraad met het ‘Sneller meer waarde voor de patiënt’-model, met alle mogelijke stapjes richting waardegedreven zorg.
Patiëntperspectief

Basisinformatie PREMs in praktisch zakboekje

Basiskennis Patient Reported Experience Measures (PREMs) bijspijkeren met de informatie onder handbereik, dat was de insteek voor het PREMs Zakboekje dat door de Werkgroep PREMs van het Linnean Initiatief werd ontwikkeld. Dolf de Boer en Hileen Boosman vertellen hierover namens de werkgroep.
Financiering

Bundelbekostiging: belemmeringen en adviezen

De bekostiging van zorgaanbieders vormt een belemmering voor brede invoering van waardegedreven zorg. Bundelbekostiging kan helpen om de beste uitkomsten te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch wordt dit bekostigingsmodel in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. Daniëlle Cattel over belemmeringen en adviezen.
Validering en kennisdeling

LUMC deelt honderd inzichten over waardegedreven zorg

Het LUMC deelt maar liefst honderd inzichten van zorgteams die ze opdeden in een jaar werken met waardegedreven zorg. Hoogleraar en nefroloog Willem Jan Bos, die in het LUMC mede aan het VBHC-roer staat, kijkt terug en vooruit.

‘We weten nu beter wat de patiënt belangrijk vindt bij chronisch nierfalen’

Binnen Santeon werken verbeterteams voor vijftien verschillende aandoeningen aan het verbeteren van de zorg. Chronisch nierfalen was de eerste chronische aandoening. René van den Dorpel, nefroloog, en Hans Bart van de Nierpatiëntenverenging Nederland delen hun ervaringen.