Home Tags Patiëntwaarde

Patiëntwaarde

Patiëntperspectief

Blog: Zorgrobots zijn de oplossing voor eenzaamheid onder ouderen, mits we durven

Zorgrobots helpen tegen eenzaamheid onder ouderen, is wat Margo van Kemenade in haar eigen onderzoek ontdekt. Toch is er angst: dat robots menselijk contact zullen vervangen bijvoorbeeld. We moeten durven, zegt Van Kemenade.
Organisatie

Ikazia implementeert 80 procent van ZE&GG-programma

De medisch-specialistische zorg moet eind dit jaar zo’n 80 procent van de Implementatieagenda van het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) realiseren. Door een versnellingsslag heeft het Ikazia Ziekenhuis deze doelstelling al dit voorjaar behaald.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Behandelaren hebben vaak een te roze bril over het effect van hun eigen behandeling’

"Een behandeling stoppen vanwege uitblijvend resultaat is niet gebruikelijk in de ggz. Gevolg is dat er vaak lang wordt doorbehandeld zonder dat het helpt." Edwin de Beurs, sinds 2010 betrokken bij kwaliteitsverbetering binnen de ggz, ziet de voordelen van het gebruik van ROMs in de ggz. Maar het is volgens hem moeilijk om onder professionals in de ggz draagvlak voor ROM te behouden en het gebruik van vragenlijsten in de praktijk te implementeren. 
Patiëntperspectief

Nieuw handboek helpt bij zorg in laatste levensfase

Het nieuwe online handboek Evidence Based Practice (EBP) helpt om verpleeghuisbewoners in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg te bieden. Het handboek geeft informatie en handvatten voor in de praktijk.
Organisatie

Paul van der Nat: ‘Waardegedreven zorg is een trein die niet te stoppen is’

Paul van der Nat, kersverse hoogleraar Waardegedreven zorg aan het Radboudumc/Radboud Universiteit, voorziet een cultuurverandering in het ziekenhuis. "De betekenis van goed zijn in je vak verschuift, waarmee ook het organogram van ziekenhuis verandert. Het ziekenhuis wordt minder hiërarchisch. Verder zal de bekostiging anders moeten, afgestemd op de waarde van de zorg." 
Meten van uitkomsten en kosten
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Onderzoek: kwaliteitsregistraties leiden tot verbeterprojecten in ziekenhuizen

De uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties heeft tot veel verbeterprojecten geleid in de ziekenhuizen die ze gebruiken. Artsen in die ziekenhuizen gebruiken de informatie om hun resultaten in beeld te brengen. "Uitkomstinformatie is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg", concludeert SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) na onderzoek.
Patiëntperspectief

Informatie van kanker.nl makkelijk te delen via BeterDichtbij

Dankzij een slimme integratie is informatie van kanker.nl over kanker, de behandeling ervan en over leven met kanker direct beschikbaar in BeterDichtbij. 
Organisatie

Markus Oei: ‘De juiste informatie op het juiste moment heeft impact’

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Onder andere is hij initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek.
Geïntegreerde zorg
keten

‘We hebben hele mooie eilandjes gecreëerd in de zorg’

Binnen St. Antonius wordt gewerkt met zorgketens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Iedereen die betrokken is bij een bepaalde aandoening wordt in zo'n keten opgenomen.
Patiëntperspectief
Inclusie

RVS: Maak van inclusieve zorg een integraal beleidsthema

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) houdt een pleidooi voor de gehele zorgsector om samen aan inclusievere zorg te werken. Maar er is een andere organisatie van zorg en ondersteuning nodig om bestaande kennis beter te benutten, het bewustzijn te vergroten en daarnaar te handelen.