Home Tags PREM

PREM

Meten van uitkomsten en kosten

Nivel ontwikkelt PROMs en PREMs voor twee oogzorgpaden

Voor het meten van de kwaliteit van oogzorg, heeft Nivel een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor twee oogzorgpaden. De vragenlijsten zijn getest met cliënten en klaar voor gebruik.
Financiering

Gepersonaliseerde zorg verdient zichzelf terug

Gepersonaliseerde zorg kost meer tijd, maar die extra tijdsinvestering verdient zichzelf terug. Dat blijkt tijdens een webinar van het Genootschap voor Gepersonaliseerde Zorg.
Organisatie

Multidisciplinair team speelt grote rol bij kwaliteitsverbetering

Binnen het Follow Me programma vormt een multidisciplinair behandelteam de plek waar routinematige uitkomstevaluatie en wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Door de zorg en de registratie te standaardiseren wordt periodieke evaluatie mede mogelijk. Innoveren wordt zo een vast onderdeel van de zorg.
Meten van uitkomsten en kosten

NFK start Transparantie Challenge 2019

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties wil het gebruik van patiëntenvragenlijsten stimuleren om kankerpatiënten beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven en van zorg. Dit doet de organisatie door middel van de NFK Transparantie Challenge 2019,
Validering en kennisdeling

Voorloper: Bespreken Uitkomst Zwangerschap met de Zwangere

Het BUZZ-project wil zwangere vrouwen meer inzicht geven in hun eigen situatie. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerd het gesprek met de zorgverlener aangaan en samen beslissen over de best passende zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.
Meten van uitkomsten en kosten

Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg

Samen beslissen op aspecten die voor de patiënt relevant zijn, is een grote stap voorwaarts richting waardegedreven zorg. Een die gelukkig op steeds meer plaatsen gezet wordt. Toch signaleer ik als op basis van mijn framework voor waardegedreven zorg drie valkuilen.
Meten van uitkomsten en kosten

Experiment Parkinsonzorg zonder PROMS en PREMS

PROMS en PREMS zullen voorlopig geen onderdeel uitmaken van het experiment met Parkinsonzorg van het Radboudumc en CZ. De kwaliteit van de zorg moet verbeteren door het monitoren van het proces. Dat zegt de aanjager van het project, neuroloog Bas Bloem.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Verschillende doelen PROMs en PREMs combineren’

Tegenwoordig ligt de focus van gebruik van PROMs en PREMs op de gebruikswaarde van de informatie. Cruciaal voor de toekomst is het prioriteren en combineren van de verschillende doelen van metingen met PROMs en PREMs.

PROMs werken vooral in spreekkamer

Als patiënten hun eigen gezondheid beoordelen met een PROM-vragenlijst, kan dit bijdragen aan een betere communicatie met hun arts. Dit blijkt uit een internationale studie van het Nivel en het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) in België.
Geïntegreerde zorg

De winst van registratie in de hoofdhalsoncologie

Om de kwaliteit van de geïntegreerde hoofdhalsoncologische zorg te meten en te verbeteren werd in 2014 de Dutch Head & Neck Audit (DHNA) opgezet. Hierin wordt de kwaliteit van de geïntegreerde zorg geregistreerd aan de hand van 39 indicatoren. Sinds januari 2017 is deze kwaliteitsregistratie ondergebracht bij the Dutch Institute for Clinical Audits (DICA). Lydia van Overveld beschrijft de ontwikkeling en eerste resultaten van de DHNA in haar proefschrift getiteld ‘Quality of care in head and neck oncology: Development of a nationwide instrument’. Dit artikel vat de belangrijkste conclusies van haar proefschrift samen.