Home Tags Strategy&

Strategy&

Strategy&: kwaliteit als medicijn

De Nederlandse zorg is van topkwaliteit. Maar zorg is ook de grootste kostenpost uit de publieke uitgaven. Kostenbeheersing blijft dus onverminderd belangrijk. Bij de sector ligt de zware taak om de beschikbare middelen in te zetten op een manier die de meeste gezondheidswinst oplevert.
Financiering

‘Vertrouwen is voorwaarde voor VBHC’

“Wat we waarderen aan het VBHC concept is dat de kwaliteit centraal staat, en dat je als zorgaanbieder tegelijkertijd verantwoordelijkheid neemt voor de kosten."