Home Tags Vektis

vektis

Meten van uitkomsten en kosten

IC’s leren en verbeteren door uitkomstinformatie

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de complete registratie van data op de intensive care afdelingen. Doel is het monitoren en verbeteren van IC-zorg. Tijdens de conferentie van het programma Uitkomstgerichte Zorg vertelt Dave Dongelmans, AMC-intensivist en NICE-voorzitter, hoe je als beroepsgroep kunt leren van uitkomstinformatie.
Patiëntperspectief

Kwart geopereerde herniapatiënten houdt pijn

Bij bijna een kwart van de hernia-operaties is opnieuw een (pijn)behandeling nodig in het jaar na de ingreep. Dat blijkt uit onderzoek onder ongeveer 7.000 patiënten in Nederland.
Meten van uitkomsten en kosten

Praktijkspiegel Vektis maakt verschillen tussen Limburgse huisartsen inzichtelijk

Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en zorgverzekeraar CZ startten in 2016 het pilotproject ‘PlusPraktijken’. Hierin werken huisartsen samen om de zorg te verbeteren en het aantal doorverwijzingen te verminderen. De Praktijkspiegel van Vektis toont met data aan hoe de praktijken het nu doen.
Meten van uitkomsten en kosten

Cardiologen en zorgverzekeraars verbeteren hartzorg met inzichten uit declaratiedata

De Nederlandse Hartregistratie (NHR), haar registratiecommissie dotterbehandelingen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis gaan in een proefproject declaratiedata gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren.

Inventarisatie zorgkosten Vektis biedt volop kansen om revalidatiezorg te verbeteren

Medisch specialistische revalidatie (MSR) is bij uitstek ketenzorg. Goede zorg in dit deel van de keten kan de kwaliteit van leven van patiënten later in de keten aanzienlijk verhogen en de kosten verlagen. Een overzicht van de totale zorgkosten van Vektis geeft duidelijkheid en laat zien waar verbeterkansen liggen.