Financiering

Patiëntperspectief

Kees Ahaus: ‘Organiseer waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief’

Wat is waarde? Waar werk je aan bij waardegedreven zorg? Hoe kunnen we waardegedreven zorg sterker organiseren vanuit het patiëntperspectief? Drie vragen waarop Kees Ahaus inging tijdens zijn oratie op 18 december.
Organisatie

‘De nieuwe zorg samen smeden’

Dat de zorg moet veranderen, is geen vraag meer. Hoe dat moet, is dat wel. Zorgketens rond aandoeningen zijn een eerste stap. In de theorie van Porter begint value based healthcare met de organisatie van een ziekenhuis in Integrated Practice Units (IPU’s) waarin de zorg helemaal rondom aandoeningen is georganiseerd. De patiënt staat daarbij centraal. Daarvoor moet de bestaande ziekenhuisorganisatie grondig op de schop.
Organisatie

Essenties van waardegedreven zorg

Op dit moment is het enthousiasme voor value based healthcare ongekend groot bij zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en politici. Het doel is om gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren en om een omslag te realiseren van betalen voor volume naar betalen voor waarde.