Geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg

Rijnstate onderzoekt toegevoegde waarde van preoperatief multidisciplinair overleg

De vakgroep Anesthesiologie van Rijnstate gaat in veertien ziekenhuizen de toegevoegde waarde onderzoeken van het preoperatief multidisciplinair overleg (MDO) voor patiënten met een hoog operatierisico. Het Arnhemse ziekenhuis ontving hiervoor een subsidie van 1,2 miljoen euro van ZonMw. 
Organisatie

Nieuwe KiZ special: Werken in netwerken

Werken in netwerken… het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: samenwerken rondom patiëntengroepen, samenwerken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, samen uitwisselen en leren… wie is er anno nu níet verbonden aan een netwerk of deelnemer aan een samenwerkingsverband? In deze special geeft de redactie van Kwaliteit in Zorg beschouwingen over, goede voorbeelden van en randvoorwaarden voor werken in netwerken.
Geïntegreerde zorg

Wanneer behandeling beter werkt buíten het ziekenhuis

Als de zorg naar hen wordt gebracht in plaats van andersom, is de groep patiënten met hepatitis C in de verslavingszorg prima in staat om succesvol een hepatitis C-behandeling te doorlopen. Dat bewijst het programma Chain of Addiction Care (CAC). “Deze manier van werken kan een voorbeeld zijn voor andere risicogroepen en andere aandoeningen.” 
Organisatie

Pionieren richting integrale organisatie en bekostiging geboortezorg

In 2017 ging Annature als pionier van start met integrale organisatie van de geboortezorg in de regio Breda en het experiment integrale bekostiging. Monique Klerkx, directielid Annature, vertelt over de vorderingen.
Organisatie

Hoe waardegedreven zorg kan worden ingebed in de organisatie

Waardegedreven zorg vraagt om een organisatorische transitie. Paul van der Nat, Michèle van der Kemp en Maarten Koomans creëren in samenwerking met Linnean een taal die zorginstellingen helpt na te denken over aandoeningsgerichte organisatievormen. 

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

Deze app vergroot zelfmanagement bij chronisch zieke patiënten

Om chronisch zieke patiënten meer regie te geven, is EmmaDr. voor huisartsen en praktijken gelanceerd. De applicatie is een alternatief voor de gestandaardiseerde ketenzorg en biedt huisartsen de mogelijkheid hun patiënten individueler te begeleiden.

Kwaliteitsstandaard ggz: dwang en drang wordt assertieve en verplichte zorg

De kwaliteitsstandaard dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg is vernieuwd. Er zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), er is meer aandacht voor het verschil tussen patiënt- en naastenperspectief en de module is meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg, zo laat Akwa GGZ weten. Het instituut begeleidde de herziening.