Geïntegreerde zorg

Hoe anders verantwoorden kwaliteit van zorg ten goede komt

Centraal in het denken over Safety-II staat het bevorderen van veerkracht van zorgpraktijken. Om dit te bereiken, is het van belang om processen van onderlinge feedback en reflectie binnen en tussen teams, ook wel ‘horizontale verantwoording’ genoemd, te versterken. Dat blijkt uit het project Ruimte voor Veerkracht.
Organisatie

Markus Oei: ‘De juiste informatie op het juiste moment heeft impact’

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Onder andere is hij initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek.
Geïntegreerde zorg

DEDICATED-aanpak: betere palliatieve zorg voor mensen met dementie

Het tijdig in gesprek gaan over wensen en behoeften voor toekomstige palliatieve zorg is complex bij mensen met dementie. Daarom heeft de Academisch Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) de DEDICATED werkwijze ontwikkeld. De werkwijze wordt verder geëvalueerd, ontwikkeld en geïmplementeerd bij Zuyderland, MUMC en huisartsen.
Ict

VWS zet hergebruik zorgdata op de agenda

Het ministerie van VWS gaat een visie en routekaart opstellen voor het secundair gebruik van zorgdata. Dat blijkt uit het Informatieplan 2023-2027 dat het ministerie onlangs heeft gepubliceerd.

St. Antonius wil versneld bundelfinanciering invoeren

Het St. Antonius ziekenhuis wil versneld alternatieve bekostigingsmodellen en contractvormen gaan gebruiken. Het gaat allereerst om ‘bundelfinanciering’ of ‘ketenbundels’, waarbij zorginstellingen voor de totale behandeling van een aandoening een vergoeding krijgen. Het ziekenhuis trekt hierbij op met de NZa. 
Patiëntperspectief

‘Nog geen duurzame oplossing voor vinden en gebruiken van keuzehulpen’

Het blijft lastig om keuzehulpen goed vindbaar en inzetbaar te maken. De structurele financiering is daarbij de belangrijkste drempel. Dat blijkt uit onderzoek van een werkgroep binnen het programma Uitkomstgericht Zorg.

In de spreekkamer | Wink de Boer: ‘Wat nu nodig is, is systeemverandering’

Wink de Boer is MDL-arts in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Hij past er de zinnige zorg toe die hij zelf als medisch directeur van 2014 tot 2018 mede doorvoerde in zijn ziekenhuis. Hoe kijkt hij naar passende zorg zoals die nu op de kaart staat?
keten

‘We hebben hele mooie eilandjes gecreëerd in de zorg’

Binnen St. Antonius wordt gewerkt met zorgketens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Iedereen die betrokken is bij een bepaalde aandoening wordt in zo'n keten opgenomen.
Kind

Aan goede wil ontbreekt het niet

In de zoektocht naar toekomstbestendigheid voor de Nederlandse zorg mikt de overheid op regionale samenwerking. In de afstemming tussen zorgverleners in het medische en het sociale domein zou veel maatschappelijke waarde verborgen zitten.