Geïntegreerde zorg

In de spreekkamer | Wink de Boer: ‘Wat nu nodig is, is systeemverandering’

Wink de Boer is MDL-arts in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Hij past er de zinnige zorg toe die hij zelf als medisch directeur van 2014 tot 2018 mede doorvoerde in zijn ziekenhuis. Hoe kijkt hij naar passende zorg zoals die nu op de kaart staat?

In de Spreekkamer | Jurgen Pesch: ‘Beter voorschrijven is passende zorg’

Het beste medicijn voorschrijven in de juiste dosering, rekening houdend met patiëntenkenmerken en tegen de beste prijs. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) van Zorginstituut Nederland ondersteunt artsen hierin al veertig jaar lang. Tot 2015 in een lijvig handboek, sindsdien alleen nog via een website en app. Jurgen Pesch, product-owner en coördinator redactie FK: “Beter voorschrijven is passende zorg.” 
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: Sekse-specifieke beslishulp moet vrouwen met hartklachten helpen

Saskia Haitjema, arts-onderzoeker bij het UMC Utrecht, vertelt hoe een sekse-specifieke beslishulp daarbij gaat helpen en waarom een keuzehulp die vrouwen met hartklachten moet helpen op tijd naar de huisarts te gaan, belangrijk is. Waarom dit onderzoek? “Ieder jaar overlijden er bijna veertigduizend mensen, van wie de helft vrouwen, aan hart- en vaatziekten. Veel vrouwen […]