Geïntegreerde zorg

Patiëntperspectief

In het theater: Zorg in de laatste levensfase

In theatervoorstelling POW WOW blikt Minou Bosua terug op de laatste fase van het leven van haar moeder Jopie. Bosua vraagt zich af hoe heeft het zo ver kunnen komen dat zij haar mijn moeder in het verpleeghuis heeft geplaatst. “De laatste levensfase van je ouders regelen, kan je dit goed doen?", vraagt Bosua zich af. Een voorstelling over de zorg voor onze ouderen en elkaar.
Organisatie

Passende zorg met minder intensieve behandeling

Met meer inzet op lager intensieve behandelprogramma’s wordt een effectieve behandeling voor meer cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Maaike Smits. Smits is hoofdonderzoeker bij ggz-instelling de Viersprong en heeft onlangs de Pieter Boeke prijs 2023 in ontvangst genomen.
Patiëntperspectief

‘Vraag bewoners in de wijk en zorgverleners wat zij nodig hebben’

Het Mobiele Gezondsheidsteam gaat met wijkbewoners met een kleine portemonnee in gesprek over gezonde voeding en wil hiermee de gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen.
Patiëntperspectief

Zo verbetert Hart- en Vaatcentrum van Catharina Ziekenhuis waardegedreven zorg

Zorg blijven verbeteren, dat is de ambitie van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dit topklinisch centrum dat gespecialiseerd is in het verlenen van hoogwaardige complexe zorg op het gebied van cardiologie, cardiothoracale chirurgie, vaatchirurgie en vasculaire neurologie, verbetert de waardegedreven zorg middels zorgevaluatie. Gezondheidswetenschapper Dr. Daniela Schulz geeft een inkijkje in die verbetercyclus.
Patiëntperspectief

Verdieping in culturele achtergrond noodzakelijk voor passende zorg

Een kwart van de Nederlandse samenleving bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en dat aandeel blijft groeien. Tegelijkertijd kent ook de autochtone bevolking een grote verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen. Cultuursensitief werken moet daarbij ruimte geven voor een echte ontmoeting tussen zorgprofessional en de leefwereld van de patiënt.
Organisatie

Passende zorg in de verkiezingsstrijd

Afgelopen maandagavond 13 november stonden negen kandidaat-Kamerleden op het podium bij Het Grote Zorgdebat in de Jaarbeurs in Utrecht. Onder leiding van Donatello Piras en Suse van Kleef gingen zij met elkaar in debat over de vier onderwerpen preventie, arbeidsmarkt, passende zorg en vergrijzing. Als het gaat om passende zorg vinden de meeste partijen dat de overheid niet moet bepalen wat passende zorg is.
Geïntegreerde zorg

Transitie in de zorg: modewoord of reële verandering?

Het begrip transitie is momenteel een veelgehoord begrip in de zorgsector. Het wordt genoemd in leidende beleidsdocumenten zoals het Integraal Zorgakkoord en het Kader Passende Zorg. In de praktijk kan het nog wel een zoektocht zijn wat deze transitie dan behelst en specifiek anders maakt dan andere verandertrajecten die we in de zorgsector hebben meegemaakt, schrijven Françoise Johansen en Roel van Braak, beiden verbonden aan DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Patiëntperspectief
Rudolf Poolman

Poolman: ‘Maak doelmatig gebruik van PROMs’

Via de landelijke registratie orthopedische interventies (LROI) verzamelen alle orthopeden sinds 2018 Patient Reported Outcome Measures (PROMs) tijdens het eerste jaar na een heup-, knie- en schouder prothese. Het blijkt een uitdaging om de juiste gegevens te verkrijgen, vertelt orthopedisch chirurg en hoogleraar orthopedie Rudolf Poolman.