Ict

Ict

Apothekers en patiënten enthousiast over medicijn-app

Met de mobiele app MedicijnWijs kunnen apothekers met patiënten contact houden over hun medicijngebruik. Uit het onderzoek van expertisecentrum Nivel naar deze app blijkt dat zowel apothekers als patiënten de voordelen zien en ervaren van deze app.

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

‘Haal alles wat de patiënt zelf kan weg bij de arts’

"De rol van de arts wordt steeds meer coachend in plaats van sturend", aldus Sander Klous van KPMG. Om daar een handje bij te helpen, ontwikkelde Enabling Personalized Interventions, een publiek-private samenwerking tussen ziekenhuizen en KPMG en Philips, de digital health twin. 
Ict

Animatie brengt samenhang tussen VIPP-programma’s in beeld

Er zijn inmiddels zes verschillende VIPP-programma’s, programma’s die de uitwisseling van patiëntgegevens in de Nederlandse gezondheidszorg moeten verbeteren. Om de samenhang tussen de verschillende programma’s te laten zien, is een animatie van de patiëntreis gemaakt.
Patiëntperspectief

Patiënten op voor hen begrijpelijke wijze informeren over onderzoek

Vanuit het Dutch Oncology Research Platform is een project gestart om een laagdrempelig 'proefpersoneninformatieformulier' (PIF) te ontwikkelen. “Vooral bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, biedt het formulier voordelen”, aldus Marleen Breems (HOVON) en Ronella Grootens (DCRF werkgroep PIF).

De implementatiereis van PROMs in het AVL

Anderhalf jaar geleden startte de pilot voor de implementatie van PROMs in de spreekkamer binnen de borstkanker- en melanoomzorg van het Antoni van Leeuwenhoek. Het credo: gewoon beginnen en onderweg verbeteren.

‘Standaardisatie gaat kwaliteitsregistraties naar hoger niveau tillen’

De huidige werkwijze maakt kwaliteitsregistraties onvoldoende schaalbaar. Dat stelt Wouter van Dijk, business owner bij MRDM. Om een verbeterslag te maken en kennis en kunde te borgen, is een afsprakenstelsel cruciaal. Standaardisatie speelt de hoofdrol.

Expertisecentrum betrekt mensen met dementie bij ontwikkeling van technologie

Het is een groot misverstand om mensen met dementie nauwelijks bij een technologische ontwikkeling te betrekken. Dat zegt onderzoeker Rens Brankaert van de TU Eindhoven. "Uiteindelijk gaat het erom of een product wordt gebruikt en of het doet wat het moet doen."
Ict

Niek Klazinga: ‘Datastructuur mag niet de bottleneck zijn van uitkomstgerichte zorg’

Uitkomstgerichte zorg en het centraal stellen van de patiënt kunnen op de lange termijn alleen succesvol zijn als er een landelijke ict-structuur is. Dat zegt Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde bij het AMC, tijdens de conferentie Uitkomstgerichte Zorg. Hij breekt een lans voor meer ict-regie en een proactieve overheid.