Ict

Ict

Jacqueline Hartgerink, DICA: ‘Ons geheim? We beginnen klein’

“Het effect van data driven kwaliteitsverbetering is groot. Met real world data en doorlopend nieuwe patiëntinformatie hebben we inzicht in het effect van de behandeling en wordt het mogelijk om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg.”