Ict

Ict

Systeemdenken en slimme technologie maken ons meer mens

De zorgverlener van de toekomst is ambitieus en wil blijven verbeteren. Daarom zal hij zijn teamleden en de patiënt aanmoedigen om feedback te blijven geven. Hij kijkt kritisch hoe zijn manier van doen de uitkomst van een proces positief kan beïnvloeden en is bereid om zaken te veranderen die het proces negatief beïnvloeden.
Ict

De verpleegkundige als schakel in de zorg tussen mens en technologie

Ook in Nederland groeit het aantal Chief Nursing Information Officers. Ze hebben een spilfunctie op strategisch, tactisch en operationeel niveau, om ICT in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk. Twee CNIO’s aan het woord.