Ict

‘Toetsing aan zorgpraktijk maakt data-analyse effectief’

De toepassing van data-analyse in de langdurende zorg wordt pas effectief als de uitkomsten worden getoetst aan de praktijk. Nauwe samenwerking met zorgprofessionals is dan ook essentieel, omdat zij het beste de praktische impact van ‘harde kennis’ kunnen duiden.