Meten van uitkomsten en kosten

Michel Wouters: ‘Goede data-infrastructuur vraagt om centrale regie’

Hoe staat het met de waardegedreven zorg in Nederland? Wat moet er in dit nieuwe jaar concreet gebeuren? Michel Wouters, hoofd Wetenschappelijk Bureau DICA en bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten’ in het LUMC: "Het is belangrijk de kwaliteit van zorg en het functioneren van het netwerk te kunnen meten en verbeteren over de ziekenhuizen heen." 

ZiN introduceert interactieve hulp voor indicatorontwikkelaars

Zorginstituut Nederland lanceert een indicatortool. Met dit interactieve hulpmiddel worden partijen ondersteund bij de (door)ontwikkeling van hun kwaliteitsinformatie.

Consortium bevordert samen beslissen in de wijkverpleging

Datagedreven wijkverpleging kan een gamechanger zijn in het bevorderen van de zelfredzaamheid en het beter afstemmen van de zorg. Hoewel er veel data in het elektronisch cliëntendossier voor handen is, ontbreekt het aan richtlijnen en een strategie. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht, dat zich inspant voor betere zorguitkomsten en het boosten van samen beslissen.

Angelique Weel over PROM’s, een multidisciplinaire aanpak en digitalisering

Waardegedreven zorg zou in de spreekkamer moeten beginnen, in het contact tussen de individuele patiënt en de arts. Maar gebeurt dat ook echt? "We weten eigenlijk niet of we voor individuele patiënten de juiste dingen doen", zegt Angelique Weel-Koenders, reumatoloog in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.

Revalidatie Impact publiceert behandeleffecten

Stichting Revalidatie Impact heeft een dashboard ontwikkeld waarop uitkomsten van revalidatiebehandelingen vergeleken kunnen worden. De eerste resultaten zijn eind november gepubliceerd.

Analyse praktijkvariatie bij high-risk medicatie essentieel voor patiëntveiligheid

Door een tekort aan personeel en verstoringen in het proces van medicatietoediening, ontstaat er een variatie in de dagelijkse praktijk. Dat is niet per se negatief, maar soms juist noodzakelijk, blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Amsterdam Public Health research institute (APH).

Zorgsector blij met vertaling indicatoren IGJ naar verbeterdoelen

Zorgprofessionals in ziekenhuizen en particuliere klinieken zijn enthousiast over de vertaling van indicatoren naar verbeterdoelen. Zo krijgen zorgprofessionals meer ruimte om te laten zien hoe zij goede zorg invullen. Hierbij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en zodoende te leren en te verbeteren.
Patiëntperspectief

‘Het managen van verwachtingen is belangrijk in de geneeskunde’

Het gezegde "een mens lijdt het meest van de pijn die hij vreest" blijkt waar te zijn. Depressieve en angstige mensen ervaren meer ‘last’ voor, tijdens en na een medische behandeling. De vers benoemde bijzonder hoogleraar Taco Gosens wil dit verder onderzoeken.

Registratie borstimplantaten verhoogt patiëntveiligheid

Goede registratie van borstimplantaten verhoogt de patiëntveiligheid, blijkt uit de promotie van Babette Becher aan het Erasmus MC in Rotterdam. Met registratie kunnen plastisch chirurgen de kwaliteit van de borstimplantaten en de bijbehorende zorg monitoren en evalueren.