Meten van uitkomsten en kosten

Winterswijks ziekenhuis bevordert met succes gepast gebruik

In het landelijke programma ZE&GG heeft als doel bewezen effectieve zorg te implementeren en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg verlenen. Streekziekenhuis Koningin Beatrix is nu al vergevorderd met de implementatie.
Geïntegreerde zorg

Specialisme-overstijgend zorgpad levert bewezen gezondheidswinst op

Binnen het zorgpad cardiovasculair risicomanagement werken cardiologen, vasculair-internisten, neurologen, vaatchirurgen, interventie-radiologen, gynaecologen en zelfs oogartsen, kinderartsen en geriaters allemaal samen. Naast gezondheidswinst voor patiënten levert het nieuwe zorgpad ook tevreden zorgverleners op. "De hele zorg kan hierdoor verbeteren."

Beslisondersteunende software op IC Maasstad Ziekenhuis

De IC van het Maasstad Ziekenhuis maakt sinds deze maand gebruik van beslissingssoftware. Deze software voorspelt de kans op een heropname of overlijden en moet daarmee de druk op de IC verlagen. Het is het tweede Santeon ziekenhuis dat deze software in gebruik neemt.
keten

Calamiteitenonderzoek Santeon: Leren, verbeteren en delen

Wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kan je dit bespreekbaar maken? En, hoe kunnen de andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Een aantal vragen die beantwoord worden in de door Santeon opgestelde jaarpublicatie over calamiteiten in de zeven ziekenhuizen.

‘Continu meten van patiëntuitkomsten levert op alle niveaus veel op’

Ruud Selles, bewegingswetenschapper en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Plastische Chirurgie aan het Erasmus MC, leidt een onderzoeksgroep in hand- en polschirurgie en -revalidatie. "We hebben software ontwikkeld waarmee we patiënten geïntegreerd in het zorgproces vragenlijsten sturen voor en na de behandeling." De patiënten zijn er positief over. 

‘Behandelingen vergelijken: in de somatiek vanzelfsprekend, ingewikkeld in de ggz’

Er is geen eenduidig standaard protocol voor iemand met mentale problemen. “Informatie delen om de behandeling te vergelijken is ingewikkeld als het gaat om de ggz,” zegt Elske van den Berg, directeur van het centrum voor eetstoornissen en obesitas Novarum.

ROM in de ggz: meer regie met uitkomstmaten

Samen beslissen met ROM (Routine Outcome Monitoring) is in de ggz nog niet breed geïmplementeerd. Dat blijkt uit onderzoek van acht ggz-organisaties.

‘Diepgang van de behandeling in de ggz ontbreekt’

Door een gebrek aan focus op de cliënt en beperkte behandelkeuzes is waardegedreven zorg moeilijk te realiseren in de ggz. Dat zegt ggz-belangenbehartiger voor cliënten en naasten Paul Ulrich. “In de ggz moeten we echt nog de diepte in. Wat zijn de functies of onderliggende processen die zijn aangedaan?”

KNO-arts Floris van Zijl: ‘Data kunnen helpen de zorgverzekeraar te overtuigen’

Floris van Zijl is KNO-arts in het Erasmus MC en doet sinds bijna tien jaar onderzoek naar het uitkomstgericht meten van neuscorrecties. “Dat levert veel voordelen op.”

De uitdagingen van het implementeren van PROMs in de spreekkamer

Het gebruik van PROMs als instrument in de spreekkamer om samen met de patiënt beslissingen te nemen, is essentieel om patiëntgerichte en passende zorg te leveren, mits op de goede manier ingezet. Over het hoe daarvan werd op een door het Amsterdam UMC georganiseerd symposium van gedachten gewisseld. Er blijken nogal wat uitdagingen te zijn.