Meten van uitkomsten en kosten

Nivel ontwikkelt PROMs en PREMs voor twee oogzorgpaden

Voor het meten van de kwaliteit van oogzorg, heeft Nivel een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor twee oogzorgpaden. De vragenlijsten zijn getest met cliënten en klaar voor gebruik.

Registratielast ondermijnt transparantie

Zorgverleners vinden transparantie belangrijk voor het proces van leren en verbeteren, maar ze ervaren de registraties als een last. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse Transparantiemonitor van het Nivel. “Het is van groot belang te zoeken naar manieren om doelmatiger te registreren. Uitwisseling van ervaringen tussen verschillende zorgsectoren kan daarbij helpen”, stellen de onderzoekers.
Ict

VWS zet hergebruik zorgdata op de agenda

Het ministerie van VWS gaat een visie en routekaart opstellen voor het secundair gebruik van zorgdata. Dat blijkt uit het Informatieplan 2023-2027 dat het ministerie onlangs heeft gepubliceerd.

Santeon ontwikkelt patiëntgerichte infographic CVA

De Santeon ziekenhuizen hebben een infographic ontwikkeld voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan. De ziekenhuizen deden dit samen met patiëntvereniging Hersenletsel.nl.

St. Antonius wil versneld bundelfinanciering invoeren

Het St. Antonius ziekenhuis wil versneld alternatieve bekostigingsmodellen en contractvormen gaan gebruiken. Het gaat allereerst om ‘bundelfinanciering’ of ‘ketenbundels’, waarbij zorginstellingen voor de totale behandeling van een aandoening een vergoeding krijgen. Het ziekenhuis trekt hierbij op met de NZa. 
Patiëntperspectief
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Zeven projecten naar implementatie PROMs-kernset van start

De nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) moet samen beslissen en leren en verbeteren bevorderen. Om de ontwikkelde kernset ook daadwerkelijk in de zorgpraktijk te implementeren, financiert ZonMw zeven onderzoeken.

H2O gaat samenwerken met Deens ziekenhuis

Het Health Outcomes Observatory Consortium (H2O) en het Aarhus University Hospital gaan samenwerken. Het doel is om uitdeindelijk National Observatory in Denemarken op te zetten en ook het Pan European Observatory in Aarhus te huisvesten.redacte

In de Spreekkamer | Willem Jan Bos: ‘Ambitieniveau passende zorg is hoog gegrepen’

Willem Jan Bos is internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis, bijzonder hoogleraar Nierziekten in LUMC en co-voorzitter van Linnean. “Praten in de spreekkamer doe ik altijd al, maar ik ben bewuster bezig met de patiënt, dat leidt tot meer verbinding.”

DICA en IKNL tekenen voor doelmatiger verzamelen oncologische data

Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) willen doelmatiger gaan werken bij het verzamelen van data voor de kankerzorg. Hiertoe hebben de twee organisaties een intentieverklaring getekend tijd het symposium van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).

DICA presenteert nieuwe kwaliteitsregistratie

DICA heeft een nieuwe kwaliteitsregistratie aan zijn portfolio mogen toevoegen, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit). “Met deze registratie geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden”, aldus DICA.