Meten van uitkomsten en kosten

‘Standaardisatie gaat kwaliteitsregistraties naar hoger niveau tillen’

De huidige werkwijze maakt kwaliteitsregistraties onvoldoende schaalbaar. Dat stelt Wouter van Dijk, business owner bij MRDM. Om een verbeterslag te maken en kennis en kunde te borgen, is een afsprakenstelsel cruciaal. Standaardisatie speelt de hoofdrol.

Kwaliteitsregistraties tonen covid-impact in ziekenhuizen

Het coronavirus had in 2020 een groot effect op de reguliere zorg. Onderzoekers van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) brachten in kaart wat de impact was op zes domeinen: acute zorg, oncologische zorg, orthopedische zorg, cardiovasculaire zorg, electieve zorg en chronische zorg.

De winst van registratie in de hoofdhalsoncologie

Om de kwaliteit van de geïntegreerde hoofdhalsoncologische zorg te meten en te verbeteren werd in 2014 de Dutch Head & Neck Audit (DHNA) opgezet. Hierin wordt de kwaliteit van de geïntegreerde zorg geregistreerd aan de hand van 39 indicatoren. Sinds januari 2017 is deze kwaliteitsregistratie ondergebracht bij the Dutch Institute for Clinical Audits (DICA). Lydia van Overveld beschrijft de ontwikkeling en eerste resultaten van de DHNA in haar proefschrift getiteld ‘Quality of care in head and neck oncology: Development of a nationwide instrument’. Dit artikel vat de belangrijkste conclusies van haar proefschrift samen.

Organisatiecultuur is lastig onderwerp voor medici

Wat voor cultuurverandering moeten ziekenhuizen doormaken als ze data over uitkomsten daadwerkelijk willen omzetten in meetbare verbetering van de zorg? Op het DICA-congres van 21 juni is een heel dagdeel gereserveerd om hierover te praten. Geen gemakkelijk onderwerp, zo blijkt

DICA komt met gratis dashboard voor ziekenhuizen

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) presenteerde donderdag 21 juni op haar jaarlijkse congres een dynamisch dashboard dat ziekenhuizen kunnen gebruiken uitkomsten van behandeling te voorspellen en te vergelijken met de nationale (DICA) benchmark.