Meten van uitkomsten en kosten

Bouwstenen voor een generieke dataset van patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met een generieke PROM-set zijn uitkomsten gemakkelijker te vergelijken tussen ziektebeelden en specialismen en blijft de registratielast van zorgprofessionals en patiënten beperkt. Met dit artikel roepen we op tot de totstandkoming van een landelijke generieke set aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten en meetinstrumenten.

De lessen uit Zorgmonitor

Het Erasmus MC heeft al meer dan drie jaar ervaring met het digitaal versturen van vragenlijsten en het visualiseren van antwoorden in een dashboard. De lessen.

Gebruik prestatiemeting beïnvloedt ziekenhuisprestaties

Een gerichtheid op cijfers kan meer efficiëntie opleveren, maar ook de kwaliteit van de patiëntgerichte zorg doen afnemen. Een 'lerende' houding van managers ten aanzien van de prestatie-informatie draagt juist positief bij aan de collectieve werkcultuur en de kwaliteit van patiëntgerichte zorg.

Nij Smellinghe gaat stapje voor stapje naar waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg komt neer op continu kleine stappen maken, meten of die verbetering opleveren en dan weer stappen maken. Zo kom je tot maximale winst, blijkt uit de invulling van het programma ‘Waardegedreven zorg’ van de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Het Friese ziekenhuis heeft gekozen om daarvoor een bekende evidence based methode nieuw leven in te blazen: ERAS. Martijn Möllers, chirurg, en Martsje van der Sluis, verpleegkundig specialist Oncologie, leggen uit.

Pieter de Bey, Santeon: ‘Nederland kan koploper waardegedreven zorg worden’

Directeur Pieter de Bey van Santeon is blij dat het jaarlijkse ICHOM-congres dit jaar in Rotterdam is gehouden. "Er wordt in veel landen hard gewerkt aan waardegedreven zorg, maar nergens anders dan in Nederland hebben alle stakeholders het concept omarmd.”