Meten van uitkomsten en kosten

Organisatie

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is een feit

Na jaren sleutelen door de sector is er nu een Landelijk Kwaliteitsstatuut voor de geestelijke gezondheidszorg. Het grote struikelblok, de invulling van de rol van regiebehandelaar, werd weggenomen door Zorginstituut Nederland. Dat zette hiervoor zijn doorzettingsmacht in. Het nieuwe kwaliteitsstatuut is deze week opgenomen in het register van het zorginstituut.

GGZ Dataportaal van Akwa GGZ uitgebreid

GGZ Dataportaal van Akwa GGZ wordt uitgebreid met een aantal functionaliteiten. Het dasbhoard is nieuw. Ook wordt het gemiddelde verloop van behandelingen zichtbaar gemaakt.

Herma van der Wal: ‘Waardegedreven ggz gaat meer om het proces dan om de resultaten’

In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg. Dat doen ze door uitkomsten te vergelijken en zo van elkaar te leren. Er zijn nog geen data over uitkomsten gepresenteerd, maar daar gaat het volgens bestuurder Herma van der Wal niet om. “Wel om het proces van het van elkaar leren.”

‘Waarde is geen leeg begrip’

In de ggz houden we ons vooral bezig met mensen die vanwege een psychiatrische ziekte of psychische aandoening kwetsbaar zijn. Door goede diagnostiek, behandeling en begeleiding proberen we waarde toe te voegen aan hun leven en hen in staat te stellen waardevol te zijn voor zichzelf en anderen. Maar wat is die waarde dan? Is dat wat wij denken toe te voegen aan het leven van mensen ook van waarde voor hen?

Kwaliteitsstandaarden GGZ naar Zorginstituut

Voor de toetsing heeft het Zorginstituut maximaal drie maanden nodig. Naast de 35 kwaliteitsstandaarden die nu aangeboden zijn, staan er nog acht op de planning van de Meerjarenagenda. De 43 kwaliteitsstandaarden samen dekken minstens 80 procent van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In […]

GGZ werkt met waardegedreven zorg

De GGZ heeft altijd al de focus op patiënten, dus het werken met ROMs is niet vreemd. In de sector bestaat verwarring, want ROM wordt vaak verward met benchmarken.