Meten van uitkomsten en kosten

‘ICHOM heeft aanscherping nodig voor Nederlandse zorg’

De klinische en de administratieve gegevens uit de ICHOM-sets overlappen op veel punten met de Nederlandse informatiestandaarden. Ze vragen nog wel aanscherping om interpretatieverschillen te voorkomen

Zorginstituut presenteert route naar werken met uitkomstinformatie in 2022

In het rapport Meer patiëntregie door uitkomstinformatie in 2022 schetst het Zorginstituut de route naar het jaar 2022 waarin voor de helft van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn voor zorgverlener en patiënt zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Een experiment met twee aandoeningen moet de weg plaveien voor de overige vijftig.

Internationale standaard PROMs knie- en heupartrose bruikbaar

De internationale standaard van het International Consortium for Health Outcomes Measurement voor het meten van PROMs van knie- en heupoperaties is in de praktijk bruikbaar, maar daarvoor is wel extra personeel en ICT-ondersteuning nodig. Daarbij kunnen de vragenlijsten meer to-the-point. Patiënten vullen de enquêtes het liefst in op papier. Dat blijkt uit een implementatie-onderzoek in twee Australische ziekenhuizen.

Federatie Medisch Specialisten pleit voor zorgvuldigheid bij introductie VBHC

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) omarmt VHBC in haar Hoofdlijnakkoord voor de medisch specialistische zorg. Desondanks wil de federatie realistisch en zorgvuldig zijn en zich niet blindstaren op de belofte van VBHC, zo is te lezen in het onlangs uitgekomen Standpunt Value Based Health Care.

Aandeel uitkomstindicatoren in vier jaar ruim verdubbeld

Het Zorginstituut streeft naar meer uitkomstindicatoren en minder structuur- en procesindicatoren. De trend die de afgelopen jaren is ingezet, wordt in verslagjaar 2018 voortgezet.

Samen sturen op waarde in Martini Ziekenhuis

Alleen meten van kwaliteit is niet genoeg. De verbetercycli bij Santeon geven professionals de mogelijkheid om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Het Martini Ziekenhuis is er volop mee bezig.

Op weg naar waardegedreven geboortezorg

Het verloskundig systeem in Nederland is aan het veranderen van een stelsel met schotten tussen eerste en tweede lijn naar een systeem waarbij de schotten verdwijnen: integrale geboortezorg geleverd door integrale geboortezorg organisaties.