Meten van uitkomsten en kosten

‘Train gebruikers in de toepassing van PROMs en betrek ze vanaf het begin’

Door gebruik te maken van PROMs gaat de aandacht direct naar de juiste gebieden. Meer problemen worden door de zorgprofessionals herkend en bespreekbaar gemaakt. PROMs geven bovendien een efficiënter consult. Dat stelt psycholoog-onderzoeker Maud van Muilekom in een webinar van het Linnean Initiatief over PROMs. 
Patiëntperspectief

Basisinformatie PREMs in praktisch zakboekje

Basiskennis Patient Reported Experience Measures (PREMs) bijspijkeren met de informatie onder handbereik, dat was de insteek voor het PREMs Zakboekje dat door de Werkgroep PREMs van het Linnean Initiatief werd ontwikkeld. Dolf de Boer en Hileen Boosman vertellen hierover namens de werkgroep.

Bouwstenen voor een generieke dataset van patiëntgerapporteerde uitkomsten

Met een generieke PROM-set zijn uitkomsten gemakkelijker te vergelijken tussen ziektebeelden en specialismen en blijft de registratielast van zorgprofessionals en patiënten beperkt. Met dit artikel roepen we op tot de totstandkoming van een landelijke generieke set aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten en meetinstrumenten.

De lessen uit Zorgmonitor

Het Erasmus MC heeft al meer dan drie jaar ervaring met het digitaal versturen van vragenlijsten en het visualiseren van antwoorden in een dashboard. De lessen.

De lastige keuze tussen generieke en specifieke PROMs

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is de ambitie geformuleerd dat uitkomsten van zorg voor ruim 50 procent van de ziektelast inzichtelijk zullen zijn in 2022. Een mooi streven maar is dit haalbaar? Veel zorginstellingen en professionals willen wel, maar weten niet goed hoe. Generieke uitkomstindicatoren waar het kan en diagnosespecifieke waar het moet, zo luidt het devies.

Linnean wil vaart maken met uitkomstgerichte zorg

De zorg echt om de patiënt heen organiseren vraagt een cultuuromslag. Linnean wil als bruisend netwerk helpen bij die omslag.

Zorginstituut presenteert route naar werken met uitkomstinformatie in 2022

In het rapport Meer patiëntregie door uitkomstinformatie in 2022 schetst het Zorginstituut de route naar het jaar 2022 waarin voor de helft van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn voor zorgverlener en patiënt zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Een experiment met twee aandoeningen moet de weg plaveien voor de overige vijftig.