Meten van uitkomsten en kosten

Heart4Data: van kwaliteitsregistraties naar lerend zorgsysteem

Nederland is dankzij de Nederlandse Hartregistratie (NHR) ver op het gebied van kwaliteitsregistratie in de hartzorg. Het nieuwe consortium Heart4Data wil nu de volgende stap zetten naar een lerend zorgsysteem door het faciliteren van registratiegebaseerd onderzoek.

Nog grote verschillen in gebruik van uitkomstdata bij hartcentra

De meest hartcentra in Nederland maken gebruik van uitkomstinformatie om kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Tegelijk zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen in de manieren waarop ze dat doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Hartregistratie (NHR) dat onlangs is verschenen in het vakblad European Heart Journal.

NHR: ‘Transparantie over uitkomsten complexe hartzorg nagenoeg volledig’

Het aantal ziekenhuizen dat via de Nederlandse Hart Registratie (NHR) uitkomsten transparant publiceert van complexe hartzorg is gestegen met vier. Daarmee zijn 26 van de 30 centra waar dotterbehandelingen worden uitgevoerd betrokken. Daaronder vallen 15 van de 16 hartcentra.

Data over hartaandoeningen gekoppeld

Om meer inzicht in de kwaliteit van zorg te krijgen en een aanzienlijke vermindering van de registratielast te realiseren, is data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ) gekoppeld aan de klinische registratie binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De eerste koppeling is gericht op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Cardiologen en zorgverzekeraars verbeteren hartzorg met inzichten uit declaratiedata

De Nederlandse Hartregistratie (NHR), haar registratiecommissie dotterbehandelingen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis gaan in een proefproject declaratiedata gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren.

Registratie speelt steeds grotere rol in kwaliteit in de hartzorg

Hart- en dottercentra maken voor kwaliteitsverbetering steeds meer gebruik van de data die verzameld worden in kwaliteitsregistraties binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

Dennis van Veghel: ‘NHR geeft meer inzicht met minder kosten’

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) bestaat nu drie jaar. In die tijd zijn de ziekenhuizen er steeds beter in geslaagd om complete en correcte data aan te leveren. De kosten hiervoor zijn met 30 procent gedaald.

Alle cijfers over hart- en vaatziekten op centrale plek

Cijfers rondom hart- en vaatziekten in Nederland zijn op verschillende plekken te vinden. Dat is onhandig voor onderzoekers, beleidsmakers en medische professionals. Daarom lanceren de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR) een gezamenlijke omgeving.

Hartzorg krijgt meer inzicht in re-procedures op lange termijn

Nederlandse hartcentra krijgen steeds meer inzicht in het aantal re-procedures na een initiële behandeling aan het hart. Vorig jaar publiceerden drie hartcentra bij meerdere behandelingen het aantal re-procedures in de jaren na de eerste ingreep. Dit jaar is dat aantal toegenomen naar dertien van de veertien centra die deelnemen aan het value-based healthcare programma van de NHR. Een herhaalde behandeling wordt internationaal gezien als één van de voor de patiënten belangrijke uitkomstmaten en maakt onderdeel uit van diverse registraties binnen de NHR.

Transmurale zorg verbetert levenskwaliteit Brabantse hartpatiënten

Het Nederlands Hart Netwerk werkt sinds twee jaar met Transmurale Zorgstandaarden en speciale poli's. Uit de resultaten blijkt dat VBHC-principes de zorg significant verbeterd hebben.