Meten van uitkomsten en kosten

‘Werk samen om wildgroei aan meetinstrumenten te beperken’

De variatie aan meetinstrumenten die in dertien leren & verbeteren-projecten worden gehanteerd, is groot. Dat blijkt uit een inventarisatie van de HAN University. Het advies van de onderzoekers luidt: zoek elkaar meer op en doorbreek de eilandcultuur.

NFK start Transparantie Challenge 2019

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties wil het gebruik van patiëntenvragenlijsten stimuleren om kankerpatiënten beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven en van zorg. Dit doet de organisatie door middel van de NFK Transparantie Challenge 2019,

Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg

Samen beslissen op aspecten die voor de patiënt relevant zijn, is een grote stap voorwaarts richting waardegedreven zorg. Een die gelukkig op steeds meer plaatsen gezet wordt. Toch signaleer ik als op basis van mijn framework voor waardegedreven zorg drie valkuilen.

Experiment Parkinsonzorg zonder PROMS en PREMS

PROMS en PREMS zullen voorlopig geen onderdeel uitmaken van het experiment met Parkinsonzorg van het Radboudumc en CZ. De kwaliteit van de zorg moet verbeteren door het monitoren van het proces. Dat zegt de aanjager van het project, neuroloog Bas Bloem.

‘Verschillende doelen PROMs en PREMs combineren’

Tegenwoordig ligt de focus van gebruik van PROMs en PREMs op de gebruikswaarde van de informatie. Cruciaal voor de toekomst is het prioriteren en combineren van de verschillende doelen van metingen met PROMs en PREMs.

De winst van registratie in de hoofdhalsoncologie

Om de kwaliteit van de geïntegreerde hoofdhalsoncologische zorg te meten en te verbeteren werd in 2014 de Dutch Head & Neck Audit (DHNA) opgezet. Hierin wordt de kwaliteit van de geïntegreerde zorg geregistreerd aan de hand van 39 indicatoren. Sinds januari 2017 is deze kwaliteitsregistratie ondergebracht bij the Dutch Institute for Clinical Audits (DICA). Lydia van Overveld beschrijft de ontwikkeling en eerste resultaten van de DHNA in haar proefschrift getiteld ‘Quality of care in head and neck oncology: Development of a nationwide instrument’. Dit artikel vat de belangrijkste conclusies van haar proefschrift samen.

PREM en PROM: Eén letter maakt een groot verschil

Ondanks overeenkomsten gaat het bij PREMs en PROMs over twee verschillende concepten. Concepten die vragen om een andere wijze van verzameling, interpretatie en toepassing in de klinische praktijk. Het is prima om de twee in één adem te noemen, maar besef dat één letter een groot verschil maakt.