Meten van uitkomsten en kosten

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.

De implementatiereis van PROMs in het AVL

Anderhalf jaar geleden startte de pilot voor de implementatie van PROMs in de spreekkamer binnen de borstkanker- en melanoomzorg van het Antoni van Leeuwenhoek. Het credo: gewoon beginnen en onderweg verbeteren.

Hoe zorgteam Bot- en Wekedelentumoren waarde toevoegt voor patiënten

Uit PROMs haal je wat nodig is om de zorg patiëntgericht en daarmee efficiënt te maken. Maar de ene PROM is de andere niet. Machteld Luizink socioloog en onderzoeker (LUMC) zocht uit waar deze aan moet voldoen om waarde toe te voegen.

‘Waardegedreven zorg kan krachtig instrument zijn’

Met de juiste ingrediënten bij elkaar is waardegedreven zorg een krachtig instrument om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verhogen. Dat zei Willem Jan Bos op 15 maart 2019 in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Nefrologie: uitkomsten van zorg.

Smart IBD: sturen op uitkomsten zonder extra administratie

Het continu meten van uitkomsten levert veel inzicht op in de levensstijl, maar ook in de behoeften en wensen van een patiënt. Dat dat kan zonder extra administratie, bewijst Marieke Pierik, MDL-specialist bij het Maastricht UMC+. Patiënten vullen met Smart IBD zelf hun PROM-vragenlijsten in. De data is automatisch beschikbaar voor het spreekkamergesprek of voor VBHC-analyses.

Uitkomstindicatoren ontwikkelen: begin klein en houd het overzichtelijk

Hoe kom je ‘starting from scratch’ tot een set uitkomstindicatoren voor een bepaalde aandoening? En dat in een tijdsbestek van negen maanden? Gewoon, door te doen. Daarom ontwikkelt een werkgroep een set aanbevelingen voor diagnose, behandeling en nazorg bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL).

Linnean wil vaart maken met uitkomstgerichte zorg

De zorg echt om de patiënt heen organiseren vraagt een cultuuromslag. Linnean wil als bruisend netwerk helpen bij die omslag.

Nederlandse Hartregistratie wordt volwassen

De Nederlandse Hartregistratie is volwassen geworden. Het is internationaal gezien één van de eerste complete, nationale kwaliteitsregistraties die niet één specialisme, maar vanuit patiëntperspectief een compleet cluster van aandoeningen omvat.

Generieke PROM bewijst waarde in ouderenzorg

Het inzetten van een generieke PROM in het zorgproces bij ouderen kan de gezamenlijke besluitvorming verbeteren. Daarnaast kan de vragenlijst zorgen voor een grotere tevredenheid van patiënten doordat de zorg meer op maat is.

Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg

Samen beslissen op aspecten die voor de patiënt relevant zijn, is een grote stap voorwaarts richting waardegedreven zorg. Een die gelukkig op steeds meer plaatsen gezet wordt. Toch signaleer ik als op basis van mijn framework voor waardegedreven zorg drie valkuilen.