Meten van uitkomsten en kosten

Akwa GGZ besluit oude ROM-data te vernietigen

Akwa GGZ gaat een oud bestand met patiëntgegevens uit ROM vernietigen omdat voor een deel van de data toestemming van patiënten nodig is.

ROM krijgt nieuwe kans in GGZ

De GGZ wenst in 2020 te beschikken over een eenduidige set van kwaliteitsindicatoren. Alliantie Kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg neemt hierin het voortouw en heeft op 26 november een aftrapbijeenkomst gehouden

Nederlandse Hartregistratie wordt volwassen

De Nederlandse Hartregistratie is volwassen geworden. Het is internationaal gezien één van de eerste complete, nationale kwaliteitsregistraties die niet één specialisme, maar vanuit patiëntperspectief een compleet cluster van aandoeningen omvat.

Generieke PROM bewijst waarde in ouderenzorg

Het inzetten van een generieke PROM in het zorgproces bij ouderen kan de gezamenlijke besluitvorming verbeteren. Daarnaast kan de vragenlijst zorgen voor een grotere tevredenheid van patiënten doordat de zorg meer op maat is.

Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg

Samen beslissen op aspecten die voor de patiënt relevant zijn, is een grote stap voorwaarts richting waardegedreven zorg. Een die gelukkig op steeds meer plaatsen gezet wordt. Toch signaleer ik als op basis van mijn framework voor waardegedreven zorg drie valkuilen.

Lukas Dekker: ‘We hebben een klein barstje weten te maken’

Drie jaar geleden sloten het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en zorgverzekeraar CZ een van de eerste waardegedreven zorginkoopcontracten. Aan mede-initiatiefnemer cardioloog Lukas Dekker de vraag wat er in die periode is bereikt.

Darmkankerzorg combineert datasets

De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) sluiten een samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. Ze willen met minder administratie betere data genereren.

Jan Kremer: ‘Wat goede zorg is, staat niet in de sterren’

Jan Kremer is een kritische volger van VBHC. Uitkomsten en indicatoren zijn volgens hem prima als brandstof voor leren, maar het moeten geen starre doelen of afrekeninstrumenten worden.

‘MEERGGZ is blij met het initiatief van Menzis’

Zorgverzekeraar Menzis kwam onlangs met een initiatief om de behandeling van depressie naar resultaat te vergoeden. Er volgde een storm van kritiek. Zo zou het voorstel leiden tot een toename van administratieve lasten en zouden behandelingen niet meer vergoed worden aan cliënten. Het voorstel van Menzis is naar ons idee echter niet juist geïnterpreteerd in de media. MEERGGZ is juist blij met het initiatief.

Ziekenhuizen onderscheiden voor openheid kankerzorg

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland delen de resultaten van vragenlijsten over hun kankerzorg met de kankerpatiëntenorganisaties. Zes Nederlandse ziekenhuizen krijgen deze week de Transparantie Challenge Award van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) uitgereikt ter aanmoediging van hun openheid.