Meten van uitkomsten en kosten

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.

St. Antonius vermindert complicaties bij hartinfarctpatiënten door genetische test

Het St. Antonius Ziekenhuis is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat patiënten met een acuut hartinfarct een genetische test aanbiedt. Dankzij deze test kunnen zorgverleners de meest geschikte bloedverdunner kiezen, wat bloedingen voorkomt.

Pieter de Bey: ‘We leren van calamiteiten door bij elkaar in de keuken te kijken’

Voor het eerst delen de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk calamiteitenjaarverslag met de buitenwereld. Hiermee wil de ziekenhuisketen andere ziekenhuizen stimuleren te leren van calamiteiten. "Het is niet ethisch om onze kennis binnen de Santeon-grenzen te houden", vertellen directeur Pieter de Bey en werkgroepvoorzitter Carla Veldkamp.

Ontslag na CVA: de eerste klinische keuzehulp

De eerste klinische keuzehulp voor patiënten is binnen een maand in zeven Santeon-ziekenhuizen in gebruik genomen. Deze CVA-keuzehulp ondersteunt patiënten bij het beslissen over hun ontslag en hun herstel na een herseninfarct of hersenbloeding.

Santeon: minder totaalrupturen met vbhc-programma geboortezorg

Minder ongeplande keizersnedes en totaal rupturen, betere uitkomsten voor de baby en een efficiëntere inrichting van de zorg rondom de bevalling. Met deze inzet startten de Santeon-ziekenhuizen in 2017 een verbeterprogramma voor de geboortezorg. Ze volgden hierbij de methodologie van value based healthcare (VBHC), ofwel waardegedreven zorg. Deze week presenteren ze de eerste resultaten in de publicatie Samen beter Geboortezorg.

‘PROMs kunnen zorg reumapatiënten verbeteren’

Jos Hendrikx deed promotieonderzoek naar het belang van Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) bij de behandeling van patiënten met reuma. "Ze bieden voordelen om mee te werken, maar interpretatie vergt maatwerk", concludeert hij na uitvoerig onderzoek.

Eerste bouwstenen beschikbaar vanuit Experiment Uitkomstindicatoren

Het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is nu bijna twee jaar op weg. Ondanks vertraging door de covid-crisis zijn de eerste bouwstenen zoals keuzehulpen, dashboards en geleerde lessen in gebruik bij de Santeon ziekenhuizen. Ook is geaccrediteerde scholing in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen van start gegaan.

VBHC-prijs 2020 naar Santeon voor Samen Beter

Het programma Samen Beter van Santeon is de winnaar van de VBHC-prijs 2020. De prijs is op 5 november uitgereikt door Michael Porter.

Santeon onderzoekt coronazorg in aanloop naar tweede golf

De eerste piek van het coronavirus in Nederland is achter de rug, ziekenhuizen bereiden zich voor op een tweede golf. In de aanloop naar die tweede golf onderzoeken de Santeon-ziekenhuizen in de praktijk hoe zorgverleners zo goed mogelijke coronazorg kunnen verlenen.

‘Er moet volledige transparantie zijn over uitkomsten, kosten en processen’

“De klassieke uitkomsten van een behandeling, zoals overleving, worden minder belangrijk dan PROMs en PREMs.” Douwe Biesma, voorzitter van ziekenhuisgroep Santeon en voorzitter raad van bestuur van het St. Antonius in Utrecht, ziet een omslag binnen ziekenhuizen.