Meten van uitkomsten en kosten

Financiering

VBHC bij prostaatkanker scheelt uiteindelijk miljoenen

Waardegedreven zorgprojecten op het gebied van prostaatkanker kunnen op termijn flinke verbeteringen geven in de zorg én tot een miljoenenbesparing leiden. Dat verwacht Chris Bangma van het recent gestarte project ‘Uitkomstgerichte financiering in zorgpad prostaatcarcinoom.’

BUNDLE-project helpt met vormgeven van uitkomstgerichte bekostiging

Arthur Hayen en Aline Stolk geven via hun onderzoek antwoord op de vraag: hoe geef je uitkomstgerichte bekostiging effectief vorm? "Lees ons rapport en dan kun je met je waardegedreven initiatief aan de slag en fouten voorkomen die wij destijds hebben gemaakt.”

Patiënt wil controle over eigen zorgdata

Voor een lerend zorgsysteem is het van belang dat burgers en patiënten bereid zijn hun zorgdata beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Onder welke voorwaarden ze dat willen, onderzocht Lisa Zuidema.

Zes lessen voor continue verbetering van zorg

Ziekenhuizen binnen de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) werken sinds 2018 met het waardegedreven zorg programma. Betrokkenen delen zes waardevolle lessen die sinds de start van het programma zijn geleerd en zetten onder andere uiteen hoe verbeteringen te implementeren zijn en hoe interactie tussen zorgteams het beste gefaciliteerd kan worden.

ICHOM vormt partnerschap met instituut van vbhc-grondlegger Teisberg

ICHOM heeft een kennispartnerschap gevormd met het Value Institute for Health and Care, het instituut dat vbhc-grondlegger Elizabeth Teisberg samen met Scott Wallace oprichtte. Beide organisaties willen wereldwijd value based healthcare stimuleren.

Het succes van waardegedreven zorg binnen de SAZ

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) biedt sinds 2018 een programma rond waardegedreven zorg aan haar leden aan. Inmiddels zijn alle 28 SAZ ziekenhuizen aangesloten. Betrokkenen delen de resultaten van de eerste 18 maanden van het darmkanker programma.
Ict

Niek Klazinga: ‘Datastructuur mag niet de bottleneck zijn van uitkomstgerichte zorg’

Uitkomstgerichte zorg en het centraal stellen van de patiënt kunnen op de lange termijn alleen succesvol zijn als er een landelijke ict-structuur is. Dat zegt Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde bij het AMC, tijdens de conferentie Uitkomstgerichte Zorg. Hij breekt een lans voor meer ict-regie en een proactieve overheid.

Data over hartaandoeningen gekoppeld

Om meer inzicht in de kwaliteit van zorg te krijgen en een aanzienlijke vermindering van de registratielast te realiseren, is data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ) gekoppeld aan de klinische registratie binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De eerste koppeling is gericht op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

VBHC leidt tot aantoonbaar betere zorg in Wales en Kopenhagen

Het World Economic Forum (WEF) selecteerde vier Europese voorbeeldprojecten voor waardegedreven zorg, waaronder het programma Prudent Healthcare in Wales en een diabeteskliniek in Kopenhagen. Bij laatstgenoemde werd door middel van VBHC diabetesgerelateerde blindheid teruggebracht tot bijna nul. Het aantal diabetesgerelateerde beenamputaties nam met 8o procent af.

Scar Clinic brengt waardegedreven zorg in de praktijk

De Scar Clinic, een tertiair verwijscentrum voor moeilijk behandelbare, excessieve en recidiverende littekens, werd opgezet met een focus op waardegedreven zorg. Florence Heijsters: "Wat we nu merken, is dat de behandelwens van de patiënt kan afwijken van het plan van de arts."