Meten van uitkomsten en kosten

Overzicht: uitkomstgerichte zorg van regeerakkoord naar praktijk

Het ministerie van VWS zet de komende jaren in op uitkomstgerichte zorg. In het rapport Ontwikkeling Uitkomstgerichte zorg 2018-2022 dat begin juli verscheen, staan concrete doelen en maatregelen voor de komende jaren. Een samenvatting.