Meten van uitkomsten en kosten

Blog: Afspraken over kwaliteit en goede informatievoorziening redt levens

De zorgverlener staat voor goede kwaliteit, maar kan deze pas leveren als de informatievoorziening op orde is. Daar valt nog een wereld te winnen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright.

Aandeel uitkomstindicatoren in vier jaar ruim verdubbeld

Het Zorginstituut streeft naar meer uitkomstindicatoren en minder structuur- en procesindicatoren. De trend die de afgelopen jaren is ingezet, wordt in verslagjaar 2018 voortgezet.

Op weg naar waardegedreven geboortezorg

Het verloskundig systeem in Nederland is aan het veranderen van een stelsel met schotten tussen eerste en tweede lijn naar een systeem waarbij de schotten verdwijnen: integrale geboortezorg geleverd door integrale geboortezorg organisaties.