Organisatie

Financiering

NZa publiceert leidraad voor ontwikkeling en implementatie zorgbundels

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van zorgbundels. Zorgbundels stimuleren zorgprofessionals en zorgaanbieders om nauwer samen te werken en de zorg rond de patiënt efficiënter te organiseren.
Financiering

Maasstad sluit waardegedreven zorgcontracten af

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met zijn vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW, een 'waardegedreven' zorgcontract afgesloten. Hierin staat de kwaliteit van zorg centraal. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van leven van patiënten, meldt het ziekenhuis. 
Financiering

‘Juiste financiële prikkel nodig om waardegedreven zorg te stimuleren’

Universitair docent Daniëlle Cattel deed onderzoek naar populatiebekostiging om zorg te financieren en denkt dat dit in sommige gevallen een veelbelovend alternatief is.
Financiering

VBHC bij prostaatkanker scheelt uiteindelijk miljoenen

Waardegedreven zorgprojecten op het gebied van prostaatkanker kunnen op termijn flinke verbeteringen geven in de zorg én tot een miljoenenbesparing leiden. Dat verwacht Chris Bangma van het recent gestarte project ‘Uitkomstgerichte financiering in zorgpad prostaatcarcinoom.’
Financiering

Gepersonaliseerde zorg verdient zichzelf terug

Gepersonaliseerde zorg kost meer tijd, maar die extra tijdsinvestering verdient zichzelf terug. Dat blijkt tijdens een webinar van het Genootschap voor Gepersonaliseerde Zorg.
Financiering

Buurtzorg wil proeftuin met uitkomstbekostiging wijkverpleging

Buurtzorg wil een proeftuin met een bekostigingsmodel dat is gebaseerd op uitkomsten van zorg. Directeur Jos de Blok heeft zijn initiatief besproken met de minister van VWS en de NZa-top.

‘Implementeren van telemonitoring vraagt om een andere visie op zorg’

Door zelfmanagement en telemonitoring belanden IBD-patiënten minder vaak in het ziekenhuis en hebben ze minder complicaties op de lange termijn. Toch blijken implementatie en financiering lastig. Maag-darm-leverarts Marieke Pierik van het MUMC+: “Het geldstuk wordt bij waardegestuurde zorg vaak belangrijker geacht dan het verbeteren van de uitkomsten voor alle partijen.”
Organisatie

Nederlandse zorgbestuurders willen meer met VBHC dan buitenlandse collega’s

In Nederland zijn bijna twee keer zoveel leiders in de gezondheidszorg van plan om in de toekomst over te stappen op value based healthcare als elders ter wereld. Nog eens 18 procent is bezig met deze overstap of werkt op dit moment al op basis van VBHC. Dat blijkt uit de jaarlijkse Future Health Index van Philips.

Het zorgstelsel anders organiseren met financiële prikkels

Huisartsen die onder een zogeheten shared savings-contract werkten, besparen 1,5 tot 3,5 procent op de totale zorgkosten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Arthur Hayen, Senior Intelligence Analyst bij Menzis. Hij concludeerde ook dat de waarde van zorg verbeterde.
Financiering

Bundelbekostiging: belemmeringen en adviezen

De bekostiging van zorgaanbieders vormt een belemmering voor brede invoering van waardegedreven zorg. Bundelbekostiging kan helpen om de beste uitkomsten te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch wordt dit bekostigingsmodel in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. Daniëlle Cattel over belemmeringen en adviezen.