Organisatie

Financiering

Extra geld voor onderzoek naar passende zorg

Het ministerie van VWS heeft extra geld uitgetrokken voor onderzoek naar passende zorg in de praktijk. Hiermee worden zes subsidierondes van bestaande programma’s bij ZonMw uitgebreid.

Interactieve kaart samenwerkingsverbanden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

ZonMw heeft een interactieve kaart gepubliceerd van samenwerkingsverbanden die werken aan de juiste zorg op de juiste plek.
Patiëntperspectief

Subsidie voor keuzehulp hartklachten bij vrouwen

Onderzoekers van het UMC Utrecht, de Tilburg University en het Amsterdam UMC krijgen een subsidie van 300 duizend euro van ZonMw om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren. Hiermee gaan ze een keuzehulp doorontwikkelen, meldt UMC Utrecht.
Financiering

‘Populatiebekostiging heeft nog flinke tekortkomingen’

Populatiebekostiging moet een van de oplossingen zijn om het bekostigen van zorg simpeler te maken en zorg te financieren zonder productieprikkel en met lage administratieve lasten. Maar volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut zijn er goede redenen om aan te nemen dat het juist voor meer problemen zorgt.
Financiering

Uniformiteit nodig om gebruik van zorgbundels te stimuleren

Een goede eerste stap om het gebruik van zorgbundels te stimuleren is de publicatie van bundelcriteria door de NZa.

ZN wil systematische evaluaties om passende zorg te bevorderen

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aandacht voor passende zorg en de randvoorwaarden hiervoor. De zorgverzekeraars vinden dat de wetgever scherpere keuzes moet gaan maken om passende zorg te realiseren en dat het Zorginstituut actief pakketbeheer moet voeren. Ook pleiten ze voor systematische zorgevaluaties. 
Financiering

NZa publiceert leidraad voor ontwikkeling en implementatie zorgbundels

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van zorgbundels. Zorgbundels stimuleren zorgprofessionals en zorgaanbieders om nauwer samen te werken en de zorg rond de patiënt efficiënter te organiseren.
Financiering

Maasstad sluit waardegedreven zorgcontracten af

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met zijn vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW, een 'waardegedreven' zorgcontract afgesloten. Hierin staat de kwaliteit van zorg centraal. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van leven van patiënten, meldt het ziekenhuis. 
Financiering

‘Juiste financiële prikkel nodig om waardegedreven zorg te stimuleren’

Universitair docent Daniëlle Cattel deed onderzoek naar populatiebekostiging om zorg te financieren en denkt dat dit in sommige gevallen een veelbelovend alternatief is.
Financiering

VBHC bij prostaatkanker scheelt uiteindelijk miljoenen

Waardegedreven zorgprojecten op het gebied van prostaatkanker kunnen op termijn flinke verbeteringen geven in de zorg én tot een miljoenenbesparing leiden. Dat verwacht Chris Bangma van het recent gestarte project ‘Uitkomstgerichte financiering in zorgpad prostaatcarcinoom.’