Organisatie

Financiering

Buurtzorg wil proeftuin met uitkomstbekostiging wijkverpleging

Buurtzorg wil een proeftuin met een bekostigingsmodel dat is gebaseerd op uitkomsten van zorg. Directeur Jos de Blok heeft zijn initiatief besproken met de minister van VWS en de NZa-top.