Organisatie

Organisatie

‘Mensgerichte zorg is de stip op de horizon’

Negentien locaties van vvt-organisatie Sevagram ontvingen het hoogst haalbare internationale certificaat voor Mensgerichte Zorg van Planetree. De organisatie focust op de mens als geheel en niet alleen op het ziektebeeld en houdt focusgroepgesprekken om te toetsen of daadwerkelijk naar cliënten wordt geluisterd. 
Organisatie

Ikazia implementeert 80 procent van ZE&GG-programma

De medisch-specialistische zorg moet eind dit jaar zo’n 80 procent van de Implementatieagenda van het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) realiseren. Door een versnellingsslag heeft het Ikazia Ziekenhuis deze doelstelling al dit voorjaar behaald.

De uitdagingen van het implementeren van PROMs in de spreekkamer

Het gebruik van PROMs als instrument in de spreekkamer om samen met de patiënt beslissingen te nemen, is essentieel om patiëntgerichte en passende zorg te leveren, mits op de goede manier ingezet. Over het hoe daarvan werd op een door het Amsterdam UMC georganiseerd symposium van gedachten gewisseld. Er blijken nogal wat uitdagingen te zijn.  
samen beslissen

Zorgprofessionals willen grotere rol bij samen beslissen

Zorgprofessionals zijn over het algemeen tevreden over hoe zij samen met de cliënten beslissen over de nodige zorg, ondersteuning en/of behandeling. Wel willen zij een grotere rol bij samen beslissen in de praktijk, alleen hebben zij daar meer tijd voor nodig.

‘Behandelaren hebben vaak een te roze bril over het effect van hun eigen behandeling’

"Een behandeling stoppen vanwege uitblijvend resultaat is niet gebruikelijk in de ggz. Gevolg is dat er vaak lang wordt doorbehandeld zonder dat het helpt." Edwin de Beurs, sinds 2010 betrokken bij kwaliteitsverbetering binnen de ggz, ziet de voordelen van het gebruik van ROMs in de ggz. Maar het is volgens hem moeilijk om onder professionals in de ggz draagvlak voor ROM te behouden en het gebruik van vragenlijsten in de praktijk te implementeren. 
Organisatie

Waardegedreven zorg Rijnstate wint twee internationale prijzen

De waardegedreven zorg aanpak van Rijnstate heeft twee prijzen gewonnen tijdens het jaarlijkse Value-Based-Health Care prize event. Rijnstate is gekozen tot winnaar van de community award en de collaboration excellence award.
Organisatie

Maastricht UMC+ reduceert wachttijd voor bestraling met factor drie

Het Maastricht UMC+ heeft een sneltraject geïntroduceerd dat de wachttijd voor de eerste bestraling bij niet-kleincellige longkanker aanzienlijk verkort. Patiënten hebben daardoor een chemokuur minder nodig en kunnen fitter aan hun bestralingsbehandeling beginnen.

Vijf uitdagingen voor samen beslissen in de ouderenzorg

De focus op passende zorg van het ministerie van VWS benadrukt het belang om goed aan te sluiten bij de situatie en de wensen van ouderen gericht op een betere kwaliteit van leven. Niet vanzelfsprekend ‘meer’ doen, niet vanzelfsprekend ‘minder’ doen, wel mogelijk vaker ‘anders’ doen. Samen beslissen wordt gezien als een belangrijke manier van gespreksvoering om samen met de oudere te komen tot deze passende zorg. Er zijn echter uitdagingen te signaleren.

Nieuwe e-learning traint zorgverleners in samen beslissen met patiënten

De nieuwe e-learning ‘De kern van samen beslissen’ gaat specifiek over hulpverlening en behandeling samen met de patiënt. De training legt de focus op wat samen beslissen nu echt betekent in het dagelijkse werk van een zorgverlener.

Lotte Haverman: ‘Vragenlijsten worden lang niet altijd goed ingezet’

Lotte Haverman, GZ-psycholoog, sectiehoofd onderzoek pediatrische psychologie en PROMs in het Emma Kinderziekenhuis is een groot pleitbezorger van het gebruik van PROMs in de dagelijkse praktijk. Mits de vragenlijsten goed worden ingezet. “Daar zit vaak het grootste probleem.”