Organisatie

Patiëntperspectief

Effect uitkomstinformatie op kwaliteit van zorg ‘verrassend groot’

Het gebruik van uitkomstinformatie is waardevol voor zowel patiënten als zorgverleners. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer Erasmus MC onder 4164 patiënten en 80 zorgverleners. Robbert Wouters, universitair docent bij het Erasmus MC en hoofdonderzoeker: "Ik had niet durven hopen dat het effect van uitkomstinformatie op de kwaliteit van de zorg zo groot was." 

Nivel ontwikkelt PROMs en PREMs voor twee oogzorgpaden

Voor het meten van de kwaliteit van oogzorg, heeft Nivel een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor twee oogzorgpaden. De vragenlijsten zijn getest met cliënten en klaar voor gebruik.

Patients like me-dashboard geeft richting en houvast

In het Meander Medisch Centrum is in november op de poli Urologie gebruik gemaakt van een patients like me-dashboard. "Ik merk nu al dat zo’n dashboard met statistieken veel meer tot de verbeelding spreekt", zegt uroloog en initiatiefnemer Tom Arends. Het dashboard is samengesteld aan de hand van eigen PROMs. 

Veel kwetsbare patiënten verkiezen palliatieve zorg boven heupoperatie

13 procent van de kwetsbare ouderen met een gebroken heup wil liever palliatieve zorg dan een heupoperatie. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Toen de keuze nog niet bij de patiënt en dienst naasten lag, kreeg meer dan 98 procent van de patiënten een operatie. 

Registratielast ondermijnt transparantie

Zorgverleners vinden transparantie belangrijk voor het proces van leren en verbeteren, maar ze ervaren de registraties als een last. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse Transparantiemonitor van het Nivel. “Het is van groot belang te zoeken naar manieren om doelmatiger te registreren. Uitwisseling van ervaringen tussen verschillende zorgsectoren kan daarbij helpen”, stellen de onderzoekers.
Organisatie

Patiënt en zorgverlener in de knel bij onbedoelde uitkomst van zorg

Ook als de kwaliteit van zorg hoog is, kunnen ongewenste en onbedoelde uitkomsten voorkomen. Het zijn vooral de procedures daarna waar zowel patiënten als zorgverleners last van hebben. Dat is te lezen in het signalement ‘Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

Nieuw oncologisch netwerk zet in op waardegedreven zorg

Eind november is door acht partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een oncologisch netwerk in Oost-Nederland. Het netwerk zet in op drie speerpunten: regionaal partnership, vooroplopen in innovaties en waardegedreven zorg. Daarbinnen zijn verschillende doelen, zoals regionale multidisciplinaire patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitscijfers en samen beslissen door patiënt en specialist.
Patiëntperspectief

De richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen is vernieuwd

De nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen sluit aan bij knelpunten uit de praktijk die ouders, verzorgers en zorgverleners hebben aangegeven.
Patiëntperspectief

Subsidie voor samenvoegen en opschalen keuzehulpen longkanker

KWF heeft geld beschikbaar gesteld voor een project waarbij twee reeds ontwikkelde longkanker keuzehulpen worden samengevoegd, waarna deze op brede schaal zal worden geïmplementeerd. Het gaat hierbij om een keuzehulp die is ontwikkeld door de Santeon ziekenhuizen en een keuzehulp van de wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met ZorgKeuzeLab.