Patiëntperspectief

‘Implementeren van telemonitoring vraagt om een andere visie op zorg’

Door zelfmanagement en telemonitoring belanden IBD-patiënten minder vaak in het ziekenhuis en hebben ze minder complicaties op de lange termijn. Toch blijken implementatie en financiering lastig. Maag-darm-leverarts Marieke Pierik van het MUMC+: “Het geldstuk wordt bij waardegestuurde zorg vaak belangrijker geacht dan het verbeteren van de uitkomsten voor alle partijen.”