Patiëntperspectief

Passende zorg

Landelijke verkenning naar man-vrouwverschillen bij kanker

Hoe een ziekte optreedt en behandeld wordt, is bij mannen en vrouwen anders. Waar bij hart- en vaatziekten al veel onderzoek is gedaan naar die verschillen, krijgt ook gepersonaliseerde behandeling en zorg bij kanker steeds meer aandacht. Toch wordt er nog weinig rekening gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen in zowel onderzoek als zorg, schrijft het integraal kankercentrum Nederland.
Organisatie

Betere zorg na IC-opname door ondersteuning van IC-personeel op verpleegafdelingen

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis hebben IC-verpleegkundigen een ondersteunende rol op verpleegafdelingen bij de zorg voor mensen die op de IC hebben gelegen. Dit zorgt voor betere kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg vanaf de IC-opname tot aan de terugkeer naar de thuissituatie en uiteindelijk minder patiënten op de IC. En dat met hetzelfde aantal verpleegkundigen. Dat laat verpleegkundig specialist Sabine op ’t Hoog in haar promotieonderzoek zien. 
Organisatie

In Amsterdam-Noord werken partijen samen aan de gezondheid van burgers

Het BovenIJ in Amsterdam-Noord heeft als motto ‘zorg goed voor elkaar’. Met een integrale kijk op zorg levert het ziekenhuis medisch-specialistische zorg aan patiëntengroepen in Amsterdam-Noord en omgeving. Zorg voor patiënten vindt ook plaats buiten de muren van het ziekenhuis.
Patiëntperspectief

De potentie van vaardighedentraining bij psycho-educatie voor naasten in de ggz

Het belang van naasten voor het herstelproces van mensen met een psychische aandoening is tegenwoordig onomstreden. Tegelijkertijd heeft de psychische aandoening van cliënten vaak een enorme impact op het leven van diens naasten en de relatie tussen de naasten en de cliënt. Naasten vermelden regelmatig gevoelens van rouw, schuld, schaamte, angst en depressie en worstelen met de omgang met hun dierbaren. De balans tussen draagkracht en draaglast bij naasten is vaak fragiel waardoor de interactie tussen cliënt en naasten regelmatig verstoord raakt.
Patiëntperspectief

In het theater: Zorg in de laatste levensfase

In theatervoorstelling POW WOW blikt Minou Bosua terug op de laatste fase van het leven van haar moeder Jopie. Bosua vraagt zich af hoe heeft het zo ver kunnen komen dat zij haar mijn moeder in het verpleeghuis heeft geplaatst. “De laatste levensfase van je ouders regelen, kan je dit goed doen?", vraagt Bosua zich af. Een voorstelling over de zorg voor onze ouderen en elkaar.
Organisatie

Passende zorg met minder intensieve behandeling

Met meer inzet op lager intensieve behandelprogramma’s wordt een effectieve behandeling voor meer cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Maaike Smits. Smits is hoofdonderzoeker bij ggz-instelling de Viersprong en heeft onlangs de Pieter Boeke prijs 2023 in ontvangst genomen.
Patiëntperspectief

‘Vraag bewoners in de wijk en zorgverleners wat zij nodig hebben’

Het Mobiele Gezondsheidsteam gaat met wijkbewoners met een kleine portemonnee in gesprek over gezonde voeding en wil hiermee de gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen.
Patiëntperspectief

Zo verbetert Hart- en Vaatcentrum van Catharina Ziekenhuis waardegedreven zorg

Zorg blijven verbeteren, dat is de ambitie van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dit topklinisch centrum dat gespecialiseerd is in het verlenen van hoogwaardige complexe zorg op het gebied van cardiologie, cardiothoracale chirurgie, vaatchirurgie en vasculaire neurologie, verbetert de waardegedreven zorg middels zorgevaluatie. Gezondheidswetenschapper Dr. Daniela Schulz geeft een inkijkje in die verbetercyclus.