Validering en kennisdeling

DICA presenteert nieuwe kwaliteitsregistratie

DICA heeft een nieuwe kwaliteitsregistratie aan zijn portfolio mogen toevoegen, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit). “Met deze registratie geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden”, aldus DICA.

VIDEO: Zorguitkomsten in Zorgpad Prostaat Carcinoom

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg zorgt ervoor dat organisatie- en contractvormen waarin zorguitkomsten een rol hebben, naast elkaar gelegd worden om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet. In 2023 levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk. Het Zorgpad Prostaat Carcinoom is een van de 6 projecten die hieraan bijdraagt.

Interactieve kaart samenwerkingsverbanden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

ZonMw heeft een interactieve kaart gepubliceerd van samenwerkingsverbanden die werken aan de juiste zorg op de juiste plek.

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.
Geïntegreerde zorg

Onderzoek: Ruimte voor verbetering bij behandeling psoriasis en eczeem

De behandeling van eczeem en psoriasis door de huisarts kan nog een stuk beter. Veel patiënten krijgen nog altijd een zalf zonder medicijn. Dit terwijl de zalf met medicijn aanbevolen is. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

In de spreekkamer: ‘Breng zicht op kwaliteit van zorg terug naar…

Jeffrey van den Berg is kwaliteitsadviseur bij Humanitas DMH; zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hij leidt er het project ‘Lerend Verantwoorden’. ‘Kwaliteit van zorg wéten in plaats van meten. Daar willen we naar toe.’
ggz, kwaliteitsstandaard,

Onvoldoende kaders voor samen beslissen in de ggz

Er is weinig bekend over het gebruik van kwaliteitsstandaarden voor de ggz in de praktijk. Daarom hebben Akwa GGZ en de Nederlandse ggz gekeken waar standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke ondersteuning zorgprofessionals nodig hebben. Daaruit blijkt onder andere dat samen beslissen vooral afhangt van de visie en werkwijze van de zorgprofessional.
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Eerste uitkomstensets programma Uitkomstgerichte Zorg klaar

In het programma Uitkomstgerichte Zorg ontwikkelen zo’n 25 werkgroepen landelijke uitkomstensets voor de medisch specialistische zorg. Inmiddels zijn de eerste drie uitkomstensets inhoudelijk vastgesteld. Hoe deze in de praktijk ingezet wordt, wordt binnen het programma verder onderzocht.

De reis van passende zorg in het verpleegkundig vakgebied

Passende zorg binnen het verpleegkundig vakgebied kan echt beter. “We mogen kritischer zijn over handelingen zonder toegevoegde waarde.” Dat vertelde Getty Huisman- de Waal, senior onderzoeker bij IQ healthcare, tijdens het webinar Passende zorg van Radboudumc. Hoewel er nog genoeg beter kan, zijn er al diverse stappen voorwaarts gezet om onnodige handelingen af te schaffen.

Handvatten om als zorgverlener over zingeving te praten

Zingeving is de basis voor goede palliatieve zorg. Dat stelt Yvonne Engels, projectleider en hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit en Radboudumc. Daarom is er voor multidisciplinaire teams een training met handvatten ontwikkeld.