Validering en kennisdeling

AKWA ggz deelt nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek

Op verzoek van ggz-partijen is een nieuwe kwaliteitsstandaard voor diagnostiek ontwikkeld. “Het is mooi dat het patiënt-, familie- en naastenperspectief de basis vormt voor alle hoofdstukken in de module”, reageert Roelf Scholma, voorzitter MIND familie- en naastenraden.

DICA maakt de stap van ‘doktersdata’ naar ‘mensgerichte data’

DICA, de organisatie van 22 kwaliteitsregistraties van medisch specialisten, werpt zich op als verbindende partij in het zorgveld.

‘Coronaschade en personeelskrapte frustreren kwaliteitsverbetering’

Het Verbeterteam Heupartrose van Santeon gaat na zes jaar ervaring met waardegedreven zorg een nieuwe fase in. Van het leren van data naar een lerend systeem, dat is de volgende stap.

DICA maakt nieuwe organisatiestructuur en nieuwe bestuurder bekend

DICA maakt deze maand zijn nieuwe organisatiestructuur bekend. Bij de nieuwe structuur hoort ook een nieuwe bestuurder. Bente Jorritsma is per april voorzitter van de raad van bestuur. Huib Cense is aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht.

Heart4Data: van kwaliteitsregistraties naar lerend zorgsysteem

Nederland is dankzij de Nederlandse Hartregistratie (NHR) ver op het gebied van kwaliteitsregistratie in de hartzorg. Het nieuwe consortium Heart4Data wil nu de volgende stap zetten naar een lerend zorgsysteem door het faciliteren van registratiegebaseerd onderzoek.

Instrumenten voor zingeving in de thuissituatie

Hoe begeleid je als zorgverlener cliënten thuis in de palliatieve fase bij zingevingsvragen? En hoe verbeter je de samenwerking met andere zorgprofessionals? Vanuit het onderzoeksproject PLOEG zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving in de thuissituatie beter te organiseren.

Van palliatieve naar proactieve zorg

Hoe kunnen geanonimiseerde data die al in het epd geregistreerd staan, inzichten opleveren om de zorg in de laatste levensjaren te verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, werken het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen aan een pilot.
pcr-test kankermedicijnen

PCR-test voorspelt welke kankermedicijnen aanslaan bij wie

InnoSIGN uit Eindhoven heeft een PCR-test ontwikkeld waarmee naar eigen zeggen gepersonaliseerde medicatie voor kankerpatiënten een stap dichterbij komt. De test brengt het mRNA in kaart.
Patiëntperspectief

De strijd van de Prostaatkankerstichting voor expertzorg en bewustwording

Om de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en nazorg te verbeteren, streeft de Prostaatkankerstichting naar geconcentreerde prostaatkankerzorg met multidisciplinaire, gespecialiseerde teams. “In deze teams staat transparantie, onderzoek en uitkomstverbetering centraal”, vertelt Rien Knol, secretaris van de Prostaatkankerstichting en prostaatkankerpatiënt.

De belangrijke rol van artsen in het informeren over vaccinaties

Er is veel onbekendheid over pneumokokken en de vaccinatie hiertegen, constateert Anke Vervoord, directeur van Harteraad. Huisartsen en specialisten spelen een belangrijke rol in de keuze van mensen met hart- en vaataandoeningen.