Validering en kennisdeling

Kankerpatiënten willen inzicht in individuele overlevingscijfers

Mensen die kanker hebben overleefd, hebben behoefte aan toegang tot gepersonaliseerde overlevingscijfers en statistieken uit betrouwbare bronnen zoals de Nederlandse Kankerregistratie. Dat blijkt uit onderzoek van Ruben Vromans aan Tilburg University. Hij onderzocht of en hoe je die gegevens inzichtelijk kunt maken voor de patiënt.

ZiN introduceert interactieve hulp voor indicatorontwikkelaars

Zorginstituut Nederland lanceert een indicatortool. Met dit interactieve hulpmiddel worden partijen ondersteund bij de (door)ontwikkeling van hun kwaliteitsinformatie.
Organisatie

Quickscan helpt focussen op alle domeinen van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg gaat verder dan het meten van uitkomsten. Om multidisciplinaire teams te ondersteunen, heeft Linnean de ‘Quickscan Waardegedreven Zorg’ mee helpen ontwikkelen. Een tool die zorgprofessionals en hun teams laat zien waar ze staan en waar verbeteringen op de zeven domeinen van waardegedreven zorg mogelijk zijn.

Knelpunten bij zorg voor kwetsbare ouderen door verschillen tussen protocol en…

Door te kijken naar de verschillen in protocollen, ontstaan uit richtlijnen met betrekking tot kwetsbaarheid van oudere patiënten, is het mogelijk om het screeningsproces te verbeteren. Het Nivel en het Amsterdam Public Health (APH) research instituut onderzochten samen deze variaties tussen ziekenhuisafdelingen in de praktijk.

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

Meer tijd voor de patiënt: lessen voor verdere uitrol

Huisartsen die meer tijd uittrekken voor een consult, hebben meer werkplezier. Ook leidt het tot minder doorverwijzingen en minder medicatie voor patiënten. Dat blijkt volgens Nivel uit de eerste ervaringen met ‘Meer tijd voor de patiënt’. Het onderzoek toont belangrijke randvoorwaarden en lessen voor een succesvolle uitrol en verankering.

Samenwerking revalidatiezorg moet leiden tot één behandelplan

Dit jaar besloten Revalidatie Friesland, Klimmendaal en Basalt een verregaande samenwerking aan te gaan onder de naam Revion. Het doel: de kwaliteit van de zorg verder professionaliseren door van elkaar te leren en samen te innoveren. Behandelaren krijgen straks de mogelijkheden om vanuit het hele land uitkomsten te vergelijken en informatie uit te wisselen en de behandelingen te harmoniseren.

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.