Validering en kennisdeling

Jan Hazelzet: ‘Laagopgeleide patiënt valt buiten de boot bij VBHC’

Vragenlijsten invullen en samen met artsen beslissingen nemen, gaat de hoogopgeleide patiënt gemakkelijker af dan de laagopgeleide. ‘Voor laagopgeleiden moeten we misschien de vragenlijsten aanpassen of gebruikmaken van beelden’, zegt Jan Hazelzet bij zijn afscheid.

Waardegedreven integrale geboortezorg verbetert zorg voor kwetsbare zwangere

In Rotterdam zijn relatief veel kwetsbare zwangeren. Een zorgpad waarin de gynaecoloog, de eerstelijns verloskundige en de psychiater samenwerken heeft de zorg voor deze groep aanzienlijk verbeterd.

Onduidelijkheid rond VBHC bemoeilijkt de toepassing

Alhoewel value based healthcare (VBHC) tegenwoordig enorm populair is, bestaat er tegelijkertijd veel onduidelijkheid over het concept. Inmiddels is de roep om bewijs ook groeiende. Maar voordat we beginnen met het evalueren van VBHC, lijkt het verstandig om eerst te verduidelijken wat het concept betekent en wat men ermee wil bereiken. Dit artikel, gebaseerd op recent onderzoek, biedt een nieuw perspectief op de ambiguïteit rondom VBHC. Het gaat in op de vraag: wat verstaat men in Nederland onder VBHC?

‘HS-patiënt wacht soms wel zeven jaar op diagnose’

Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische huidziekte die relatief vaak voorkomt en die een enorme impact heeft op het leven van patiënten. Toch is de aandoening relatief onbekend en duurt het vaak jaren voor een patiënt een diagnose heeft. Het integrale zorgpad HiCare kan veel onduidelijkheid, nazorg en heropnames voorkomen.

Anders verantwoorden voor goede zorg

Het rapport ‘Blijk van Vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving benadrukt dat verantwoording iets op moet leveren voor zowel de professional als voor de cliënt. Wat goede zorg is, wordt volgens het rapport geabstraheerd en verdwijnt achter abstracties waarmee in een dashboard overzicht over de kwaliteit van zorg wordt weergegeven. Hoe is kwaliteit van zorg beter te onderzoeken?

Patiëntwetenschappen en het belang van geschreven ervaringsverhalen

 In debatten over de zorg wordt er veel gepraat over de rol van de patiënt. Vaak wordt daarbij gezegd dat de patiënt centraal moet komen te staan. Daar is weinig tegen in te brengen. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk moet worden gebracht. Ervaringsverhalen kunnen uitkomst bieden.

Voorloper: Bespreken Uitkomst Zwangerschap met de Zwangere

Het BUZZ-project wil zwangere vrouwen meer inzicht geven in hun eigen situatie. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerd het gesprek met de zorgverlener aangaan en samen beslissen over de best passende zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.

Regeldruk: van regelreflex naar spiegelreflex

Achter discussies rond het schrappen van regels schuilt een breder debat dat gevoerd moet worden om regeldruk het hoofd te bieden. Dit debat gaat over de vragen: wat is regeldruk nu eigenlijk, wat is goede kwaliteit van zorg en wat zijn beter passende regels?