Validering en kennisdeling

‘Vergroot de kwaliteit van waardegedreven ggz samen met de cliënt’

Waardegedreven zorg in de ggz lijkt lastig. Een depressie heeft geen specifiek begin en einde, wat vergelijken van behandelingen moeilijker maakt. Toch denkt Marco Verheul, bestuursvoorzitter van Volante, dat waardegedreven zorg juist helpt om de kwaliteit van de ggz te verbeteren.
Patiëntperspectief

Subsidie voor digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met epa

Onderzoekers van Tilburg University gaan een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkelen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (epa). Ze hebben hiervoor een subsidie gekregen van NWO.

Onvoldoende kaders voor samen beslissen in de ggz

Er is weinig bekend over het gebruik van kwaliteitsstandaarden voor de ggz in de praktijk. Daarom hebben Akwa GGZ en de Nederlandse ggz gekeken waar standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke ondersteuning zorgprofessionals nodig hebben. Daaruit blijkt onder andere dat samen beslissen vooral afhangt van de visie en werkwijze van de zorgprofessional.

Akwa GGZ lanceert keuzehulp-app voor toepassen zorgstandaarden

Akwa GGZ introduceert een gratis app met keuzehulpen voor zorgprofessionals. De keuzehulp ondersteunt professionals met concreet advies voor behandeling en begeleiding en is gebaseerd op de inhoud van de zorgstandaarden. “De app zorgt voor sneller en beter gebruik van de zorgstandaarden en biedt gemak voor behandelaren”, aldus psychotherapeut Urszula Breedijk.

Herma van der Wal: ‘Waardegedreven ggz gaat meer om het proces dan om de resultaten’

In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg. Dat doen ze door uitkomsten te vergelijken en zo van elkaar te leren. Er zijn nog geen data over uitkomsten gepresenteerd, maar daar gaat het volgens bestuurder Herma van der Wal niet om. “Wel om het proces van het van elkaar leren.”

‘Bipolaire stoornis effectiever en goedkoper te behandelen’

De door GGzE ontwikkelde aanpak SelF levert voor de cliënt goede resultaten op en voor de instelling een kostenbesparing.

GGz Breburg stopt met separeren

Het ophouden met niet-effectieve zorg die de patiënt mogelijk schaadt, krijgt steeds meer aandacht in de curatieve zorg. In de GGZ bestaat de discussie al lang. Separeren van cliënten wordt vaak gezien als onnodig en schadelijk. Toch gebeurt het nog vaak. Er zijn ook instellingen die niet meer separeren. Aan het woord is Sandra Vos, psychiater en directeur Behandelzaken van GGZ Breburg. Deze instelling loopt voorop bij deze verandering.