Validering en kennisdeling

Jan Kremer en Jan Hazelzet: ‘Zet de patiënt in het hart van de zorg’

Hoogleraren Jan Hazelzet en Jan Kremer vinden dat de patiënt is kwijtgeraakt in het gesprek over goede zorg. Ze zien allebei het belang van dat gesprek.

Jan Kremer: ‘Wat goede zorg is, staat niet in de sterren’

Jan Kremer is een kritische volger van VBHC. Uitkomsten en indicatoren zijn volgens hem prima als brandstof voor leren, maar het moeten geen starre doelen of afrekeninstrumenten worden.