Validering en kennisdeling

Vruchtbaar verantwoorden: hoe observatie leidt tot leren

Beelden van Kwaliteit leidt medewerkers op om teams van professionals tijdens hun interacties met bewoners te observeren. Uit onderzoek blijkt de waarde hiervan.