Validering en kennisdeling

Organisatie

Een agenda voor de lerende organisatie

In de Nederlandse gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van verantwoorden naar verbeteren en leren. Hierdoor wordt samen leren steeds meer herkend als een essentiële factor voor kwaliteit van zorg. Desondanks blijft het leren in zorginstellingen achter. Hoewel er bewustwording is van het belang van leren in organisaties, is het onduidelijk hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen.