Validering en kennisdeling

De belangrijke rol van artsen in het informeren over vaccinaties

Er is veel onbekendheid over pneumokokken en de vaccinatie hiertegen, constateert Anke Vervoord, directeur van Harteraad. Huisartsen en specialisten spelen een belangrijke rol in de keuze van mensen met hart- en vaataandoeningen.

Nieuw consortium vertaalt onderzoek sneller naar betere patiëntenzorg

Om wetenschappelijke inzichten eerder naar betere patiëntenzorg te vertalen, is eind vorige zomer het consortium Pontus opgericht, een initiatief van het St. Antonius ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Rien Knol, met de Prostaatkankerstichting betrokken bij de stichting: “Onderzoeken met een korte doorlooptijd leiden snel tot betere patiëntenzorg.”