Validering en kennisdeling

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.
Geïntegreerde zorg

Onderzoek: Ruimte voor verbetering bij behandeling psoriasis en eczeem

De behandeling van eczeem en psoriasis door de huisarts kan nog een stuk beter. Veel patiënten krijgen nog altijd een zalf zonder medicijn. Dit terwijl de zalf met medicijn aanbevolen is. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

De reis van passende zorg in het verpleegkundig vakgebied

Passende zorg binnen het verpleegkundig vakgebied kan echt beter. “We mogen kritischer zijn over handelingen zonder toegevoegde waarde.” Dat vertelde Getty Huisman- de Waal, senior onderzoeker bij IQ healthcare, tijdens het webinar Passende zorg van Radboudumc. Hoewel er nog genoeg beter kan, zijn er al diverse stappen voorwaarts gezet om onnodige handelingen af te schaffen.

Van palliatieve naar proactieve zorg

Hoe kunnen geanonimiseerde data die al in het epd geregistreerd staan, inzichten opleveren om de zorg in de laatste levensjaren te verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, werken het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen aan een pilot.

Zes projecten voor uitkomstgerichte zorg van start

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in de uitkomsten van behandelingen. Met geld van het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw starten per 1 maart zes onderzoeksprojecten naar de mate waarin medisch specialisten en organisaties werken met deze informatie en welke obstakels zich aandienen bij uitkomstgericht werken.

Meer tijd voor de patiënt: lessen voor verdere uitrol

Huisartsen die meer tijd uittrekken voor een consult, hebben meer werkplezier. Ook leidt het tot minder doorverwijzingen en minder medicatie voor patiënten. Dat blijkt volgens Nivel uit de eerste ervaringen met ‘Meer tijd voor de patiënt’. Het onderzoek toont belangrijke randvoorwaarden en lessen voor een succesvolle uitrol en verankering.

AMC en Zodiak bundelen kennis voor zorg op maat bij zeldzame syndromen

Om zorg en begeleiding beter op mensen met een zeldzaam genetisch syndroom af te stemmen, slaan de Prinsenstichting en het Amsterdam UMC de handen ineen. Samen gaan zij met wetenschappelijk onderzoek en een pilot aan de slag om syndroomexpertise op te bouwen en medische zorg met gedragscomponenten te verbinden.

Van focus op verantwoording naar leren van de umc-patiënt

Om de patiëntervaring in de zorg te verbeteren, hebben de umc’s samen de Patiëntervaringsmonitor (PEM) ontwikkeld. Hiermee is de focus verschoven van verantwoording naar leren. Uit de monitor blijkt: patiënten waarderen de dossierkennis van zorgverleners en hebben een groot vertrouwen in de zorgprofessionals. Maar er zijn ook concrete verbeterpunten.