Validering en kennisdeling

Patiëntperspectief
samen beslissen, samen beslissen door verpleegkundigen, Zuyderland, Zuyd Hogeschool,

Bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen van start

Zuyd Hogeschool en Zuyderland lanceren op 1 april het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen. “Dit is uniek, omdat er nog relatief weinig kennis is over de rol van de verpleegkundige in dit proces”, aldus Albine Moser, bijzonder lector Samen Beslissen. In het nieuwe lectoraat gaat zij onderwijs, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden.

Drie regio’s aan de slag met kwaliteit verloskundige zorg

Drie regio’s gaan deze maand aan de slag met kwaliteitsverbetering in de verloskundige zorg. De regio’s Rijnmond, Amsterdam en Alphen aan den Rijn doen mee aan het project ‘Implementatie kwaliteit van verloskundige zorg in de regio’.
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Onderzoek: kwaliteitsregistraties leiden tot verbeterprojecten in ziekenhuizen

De uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties heeft tot veel verbeterprojecten geleid in de ziekenhuizen die ze gebruiken. Artsen in die ziekenhuizen gebruiken de informatie om hun resultaten in beeld te brengen. "Uitkomstinformatie is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg", concludeert SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) na onderzoek.
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Leren van goede voorbeelden: 12 verbeterprojecten van start

De vertaling van het Safety-II gedachtegoed naar de klinische praktijk staat nog in de kinderschoenen. Om de toepassing en werkbare elementen op een rij te zetten, zijn twaalf projecten gestart naar het verbeteren van de patiëntveiligheid. Leren van goede voorbeelden vormt daarin de rode draad.  
Patiëntperspectief

Harvard-onderzoekers: spiritualiteit kan gezondheidsuitkomsten verbeteren

Spiritualiteit dient een essentieel onderdeel van de integrale benadering van ziekte en gezondheid te zijn. Dat stellen onderzoekers van Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women’s Hospital. Spiritualiteit zou tot betere gezondheidsuitkomsten leiden en persoonsgerichte zorg bevorderen.
Patiëntperspectief

Patiënten gaan beter gevoed operatie in door verpleegkundig advies

Patiënten gaan beter gevoed een operatie in als ze gericht advies van verpleegkundigen krijgen. Hierdoor blijven patiënten korter nuchter voor een operatie en hebben zij minder honger, dorst en hoofdpijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Harm van Noort van het Radboudumc.

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.
Geïntegreerde zorg

Onderzoek: Ruimte voor verbetering bij behandeling psoriasis en eczeem

De behandeling van eczeem en psoriasis door de huisarts kan nog een stuk beter. Veel patiënten krijgen nog altijd een zalf zonder medicijn. Dit terwijl de zalf met medicijn aanbevolen is. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

De reis van passende zorg in het verpleegkundig vakgebied

Passende zorg binnen het verpleegkundig vakgebied kan echt beter. “We mogen kritischer zijn over handelingen zonder toegevoegde waarde.” Dat vertelde Getty Huisman- de Waal, senior onderzoeker bij IQ healthcare, tijdens het webinar Passende zorg van Radboudumc. Hoewel er nog genoeg beter kan, zijn er al diverse stappen voorwaarts gezet om onnodige handelingen af te schaffen.

Van palliatieve naar proactieve zorg

Hoe kunnen geanonimiseerde data die al in het epd geregistreerd staan, inzichten opleveren om de zorg in de laatste levensjaren te verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, werken het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen aan een pilot.